Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Månadsstatik: omkomna i bränder

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-02-05 kl. 12:30
Under 2014 kommer vi att en gång i månaden publicera en nyhet med den senaste månadens statistik över personer som omkommit i brand samt en prognos för hur statistiken kommer bli för 2014, för att ge en bild av om antalet omkomna i bränder kommer att öka eller minska jämfört med tidigare år.

Svårigheten med att kunna säga om dödsbränderna minskar eller ökar är att det statistika underlaget är relativt litet per år och kan variera kraftigt. Därför är det viktigare att se på ökning eller minskning på lång sikt.

Sedan 1999 har det omkommit mellan 95 och 164 personer per år, i genomsnitt för perioden är det 125 omkomna.

Preliminärt omkom 5 personer i brand under januari 2014. Det är färre än under januari tidigare år. I januari 2013 omkom 9 personer och januari 2012 16 personer. I genomsnitt de senaste fem åren (2009-2013) har 15 personer omkommit under årets första månad.

Preliminärt omkom det 103 personer under 2013, vilket är lika många som 2012. Under den senaste 12 månadsperioden, februari 2013 - januari 2014, är det preliminärt 99 omkomna i brand.

I genomsnitt de senaste fem åren (2009-2013) har det omkommit 112 personer i brand per år och tittar man tillbaka till 1999, så långt tillbaka som statistiken i IDA går, har det i snitt varit 125 omkomna per år.

(IDA=MSB:s statistikverktyg)

Detaljerad statistik

Könsfördelning

Antal döda per kön

Kön 2013 2012  Genomsnitt per år
2009-2013**
Man 66 66 71
Kvinna 36 37 40
Okänt 1    

 

Åldersfördelning 

Antal döda per åldersgrupp

Åldersgrupp 2013 2012 Genomsnitt per år
2009-2013**
0 till 6 4 2 2
7 till 17 0 1 2
18 till 24 2 0 6
25 till 44 16 8 16
45 till 64 30 36 36
65 till 79 28 32 31
80+ 22 24 18
Okänt 1    

Antal per månad

Antal döda per månad

Månad 2013 2012 Genomsnitt per år
2009-2013**
Januari 9 16 15
Februari 8 15 12
Mars 9 5 7
April 12 15 12
Maj 11 8 10
Juni 2 4 4
Juli 3 3 5
Augusti 8 1 5
September 10 5 7
Oktober 7 12 10
November 10 9 11
December 14 10 16

 

De preliminära siffrorna innehåller ännu inte uppgifter om var branden inträffat, med andra ord omfattas alla typer av händelser som bostadsbrand, bilbrand, gräsbrand etc.

Antalet omkomna ligger på samma nivå som de senaste tre åren, vilket är en något lägre nivå än tidigare. Av de undersökningar som är klara för 2013 dominerar rökning som brandorsak.

Informationen samlas in med hjälp av kommunal räddningstjänst, polis, Rättsmedicinalverket, Trafikverket och sjukvården.

Snabbfakta i IDA: Döda i bränder (nytt fönster) 

Vad görs åt problemet?

2010 startades en Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan med målsättningarna att till år 2020:

  • minska antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö med minst en tredjedel
  • medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska öka.
  • andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.

Inom arbetet med den nationella strategin pågår flera projekt där fokus ligger på hur vi ska nå målen tillsammans. Till arbetet hör en samverkansgrupp som identifierat vad strategin ska fokusera på.

Nationella strategin - läs mer om mål, vision och projekt

Ett av projekten hade som fokus att titta på riskgrupper för att omkomma i brand, projektet tog fram en vägledning om hur man kan arbeta för att minska riskerna.

Vägledning Brandsäker bostad för alla

 

Kontakt:
Anders Lundberg Anders.Lundberg@msb.se
Karin Albinson Karin.Albinson@msb.se