Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Statistik kvartal 1 2014: omkomna i bränder

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-04-14 kl. 10:30
Preliminärt omkom 18 personer vid brand under första kvartalet 2014. Det är en minskning jämfört med samma period åren 2009 till 2013 då antalet döda vid brand i snitt har varit 34 personer.

Minskningen har framförallt skett i småhus (villa, rad-parhus, fritidshus), där det under första kvartalet åren 2010 till 2013 i genomsnitt har omkommit 18 personer jämfört med endast 4 personer under 2014. Antalet omkomna vid brand i lägenhet ligger på samma nivå som tidigare år. Under första kvartalet 2014 har preliminärt 11 personer omkommit i lägenhet, vilket är detsamma som medelvärdet för motsvarande period åren 2010 till 2013. Antalet omkomna i lägenheter ligger hittills i år, för första gången sedan 2010, över antalet omkomna i villa/småhus.

Siffrorna är ännu så länge preliminära och det går inte att dra några långtgående slutsatser om hur det kommer att utvecklas under resten av året, men det är ändå värt att uppmärksamma att det är betydligt färre under det första kvartalet 2014 än tidigare år.

Typ av objekt - första kvartalet 2010-2014

Antal omkomna per typ av objekt (lägenhet, småhus, bil etc)

Objekt 2014* 2013** 2012 2011 2010
Lägenhet / Flerbostadshus 11 9 13 9 14
Villa / småhus 4 15 19 20 19
Vårdboende / Servicehus 2 2 2 2 5
Annat (bland annat bil) 1 1 2 3 2

* = preliminär siffra 2014
** = preliminär siffra 2013

Detaljerad statistik

 

Könsfördelning total per år

Antal döda per kön

Kön  2014* 2013** 2012 Genomsnitt per år
2009-2013
Man 7 67 66 71
Kvinna 11 37 37 40

* = preliminär siffra för 2014
** = preliminär siffra 2013

Åldersfördelning per år

Antal döda per åldersgrupp

Åldersgrupp  2014* 2013** 2012 Genomsnitt per år
2009-2013
0 till 6   4 2 2
7 till 17   0 1 2
18 till 24 1 2 0 6
25 till 44

2

17 8 16
45 till 64 2 30 36 36
65 till 79 7 29 32 31
80+ 8 22 24 18

* = preliminär siffra för januari och februari 2014
** = preliminär siffra 2013

Antal per månad och år

Antal döda per månad

Månad  2014* 2013** 2012 Genomsnitt per år
2009-2013
Januari 4 9 16 15
Februari 9 8 15 12
Mars 5 9 5 7
April   12 15 12
Maj   11 8 10
Juni   2 4 4
Juli   3 3 5
Augusti   8 1 5
September   10 5 7
Oktober   7 12 10
November   10 9 11
December   15 10 16

* = preliminär siffra för månaderna 2014
** = preliminär siffra 2013 

Under den senaste 12 månadsperioden, april 2013 - mars 2014, är det preliminärt 96 omkomna i brand i 87 bränder.

I genomsnitt de senaste fem åren (2009-2013) har det omkommit 113 personer i brand per år och tittar man tillbaka till 1999, så långt tillbaka som statistiken i IDA går, har det i snitt varit 125 omkomna per år i 115 bränder.

(IDA=MSB:s statistikverktyg)

Om statistiken

Informationen samlas in med hjälp av kommunal räddningstjänst, polis, Rättsmedicinalverket, Trafikverket och sjukvården.

Snabbfakta i IDA: Döda i bränder (nytt fönster) 

Vad görs åt problemet?

2010 startades en Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan med målsättningarna att till år 2020:

  • minska antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö med minst en tredjedel
  • medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska öka.
  • andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.

Inom arbetet med den nationella strategin pågår flera projekt där fokus ligger på hur vi ska nå målen tillsammans. Till arbetet hör en samverkansgrupp som identifierat vad strategin ska fokusera på.

Nationella strategin - läs mer om mål, vision och projekt

Ett av projekten hade som fokus att titta på riskgrupper för att omkomma i brand, projektet tog fram en vägledning om hur man kan arbeta för att minska riskerna.

Vägledning Brandsäker bostad för alla

Följ arbetet inom nationella strategin för stärkt brandkydd via vårt nyhetsbrev. Utkommer var 6e till var 8e vecka.

Gemensamma rekommendationer för brandskydd i bostad

 

 

Kontakt:
Anders Lundberg Anders.Lundberg@msb.se
Karin Albinson Karin.Albinson@msb.se