Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Hälften av kommunerna stöttar äldre med brandskyddet

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2016-09-29 kl. 14:07
Den 1 oktober är FN:s internationella äldredag. Det aktualiserar frågan om vad samhället gör för att hjälpa den som inte längre själv kan skydda sig mot, eller rädda sig från, en brand. En ny studie visar att cirka hälften av Sveriges kommuner arbetar med att anpassa brandskyddet efter individens behov.

"Det verkar som att kommuner börjar få upp ögonen för att de mer aktivt behöver hjälpa vissa individer, men ofta börjar det förebyggande arbetet då någon redan har dött i brand", säger Morgan Jönsson, som har arbetat med studien vid Karlstads universitet.

Undersökningen "Personalen kommer och går, systematiken består? - En nationell kartläggning av individanpassat brandskyddsarbete i Sverige" är beställd av MSB. Det behövs mer kunskap om hur Sveriges kommuner stöttar äldre och personer med funktionsnedsättning när det handlar om brandskydd.

 

Utvecklingsområden

Studien visar att många saknar en systematik i arbetet. Det kan leda till att personer som behöver hjälp ibland faller mellan stolarna. En bidragande orsak till att arbetet inte alltid följer en viss gång är att det råder stort tolkningsutrymme för vad individanpassat brandskydd faktiskt innebär.

"Som det ser ut nu finns det överlag stora skillnader mellan hur kommuner ser på sitt arbete, och hur de faktiskt arbetar. Många säger att de arbetar med individanpassat brandskydd, men arbetssättet skiljer sig mycket från vad vägledningen Brandsäker bostad för alla föreslår", säger Morgan Jönsson.

Forskargruppens rekommendation till MSB är att tydliggöra vad ett individanpassat brandskyddsarbete innebär.

Nästa steg

Kartläggningen är en del i att utveckla metoder för det individanpassade brandskyddet, ett arbete som drivs inom ramen för Aktiv mot brand. I Aktiv mot brand finns olika metoder för att minska bostadsbränder och i och med det döda och skadade i brand.

Om studien

Det är Centrum för Personsäkerhet vid Karlstads universitet som har utfört studien. Den publiceras i sin helhet vid årsskiftet.

Resultat i kortformat

  • 52 % av kommunerna uppger att de arbetar med individanpassat brandskydd. Det är dock många som saknar rutiner och kontinuitet.
  • Räddningstjänst, vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen är huvudaktörerna inom kommunen. Räddningstjänsten står för expertis och utbildning, övriga för klientkontakt och anpassning av brandskydd.
  • Många uppger resursbrist och organisationssvårigheter som anledningar till varför man inte arbetar med individanpassat brandskydd.
  • 65 % av kommunerna uppger att de har kännedom om vägledningen Brandsäkerbostad för alla som 2013 myntade begreppet individanpassat brandskydd.

Läs mer om individanpassat brandskydd

Kontakt:
Alexandra Johansson alexandra.johansson@msb.se