Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Färre bränder i bostäder 2013

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-06-03 kl. 14:58
Under 2013 inträffade något färre bränder i bostäder än tidigare år. Antalet räddningsinsatser till bränder i bostäder ligger fortfarande runt 6000. Minskningen ligger inom den normala variationen för antalet bostadsbränder och vi kan ännu inte dra några långtgående slutsatser kring resultaten.

Det vi kan se är att antalet bränder minskat i både småhus (villor, par/radhus, fritidshus) och flerbostadshus jämfört med medelvärdet för 2008-2012.

I genomsnitt mellan åren 2008 och 2012 inträffade 3 340 bränder i småhus och under 2013 skedde en minskning med drygt 9 % till 3 027 st. Minskningen var störst under januari (-19%), februari (-25%) och december(-31%), medan en ökning skedde under mars (+24%).

– Minskningen under vintermånaderna kan bero på att det både i början och slutet av året var milda vintrar, medan våren var lite kallare än vanligt, säger Anders Lundberg, brandingenjör MSB

Motsvarande siffror för flerbostadshus är att det mellan 2008 och 2012 i genomsnitt var 2 902 bränder och under förra året skedde en liten minskning till 2 864 bränder.

Brand på spis och soteld fortsatt vanligaste brandorsaken

Vanligaste brandorsaken är fortfarande soteld för småhus, även om den för 2013 minskade med 25% mot genomsnittet 2008-2012.

Bränder på och omkring spisen (även kallat Glömd spis i statistiken) är fortfarande vanligaste orsaken till att räddningstjänsten gör en insats till ett flerbostadshus. Och antalet bränder på eller omkring spisar ökade under 2013 med ca 7% mot genomsnittet 2008-2012.

– Antalet okända orsaker minskade med nästan 12 % (cirka 60 insatser) i flerbostadshus och "Annan orsak" ökade med  drygt 12% (cirka 35 insatser). Antalet okända kan troligen ha minskat för att man gjort fler och kanske bättre brandutredningar under förra året. Ökningen av "annan" och "glömd spis" kan bero på fler och bättre brandutredningar, men den ökningen inte är statistiskt säkerställd, säger Mona Pütsep, utvärderare på MSB

Diagram

Antalet bränder i bostäder per år, 2008-2013

Antalet bränder i bostäder per år samt uppdelat på småhus och flerbostadshus

 

Antalet bränder i småhus och flerbostadshus per månad, genomsnitt 2008-2012 jämfört med 2013

Antal bostadsbränder per månad - streckade linjer är genomsnittet 2008-2012 och heldragen linje är för 2013. Fördelat på småhus och flerbostadshus

Mer statistik

IDA - mer statistik från räddninstjänstens insatser

Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Arbetet med att nå målen i nationella strategin fortsätter. Statistiken är en pusselbit för att kunna se om vi når målen och påverkar antalet bränder i bostäder.

Målen är:

 • Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst en tredjedel till år 2020.
 • Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska öka.
 • Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.
 •  

  Under juni har en arbetsgrupp lämnat ett förslag på åtta indikatorer till den nationella samverkansgruppen för brandskyddsfrågor. Arbetsgruppen har haft som uppgift att identifiera och föreslå ett antal indikatorer som ska kunna användas för att följa utvecklingen av brandskyddet i landet. 

  Nationell strategi för stärkt brandskydd för den enskilda människan

  Kontakt:
  Karin Albinson Karin.Albinson@msb.se
  Anders Lundberg Anders.Lundberg@msb.se