Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Brandskydd i asylboenden, radhus och andra byggnader – en fullspäckad konferens med aktuella frågor

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2015-05-06 kl. 10:40
Under Förebyggandekonferensen 15-16 april presenterades flera aktuella ämnen inom området brandskydd - allt från brandsäkerhet i asylboenden och radhus till förändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Drygt 400 deltagare från hela Sverige deltog i konferensen och det blev två dagar med ny kunskap och ett utbyte av erfarenheter mellan räddningstjänsterna.

En fråga som är aktuell idag är nivån på brandskydd i bland annat asylboenden. Claes Malmqvist från Brandskyddslaget lyfte problematiken med att det i många fall saknas styrning från myndigheter vilket gör det svårt för konsulter och verksamhetsutövare att veta var ribban ska sättas.

Claes Malmqvist från Brandskyddslaget om asylboenden.

Boverket berättade om varför den nya verksamhetsklassen 3B kom till, samt vilka krav som gäller vid ändring av byggnader och verksamheter.

Migrationsverket redovisade prognosen för antalet asylsökande i Sverige den kommande perioden och beskrev olika typer av boenden. Till sin hjälp har Migrationsverket upphandlat ÅF som brandsakkunnig med uppgift att bedöma brandskyddet i inlämnade anbud för tillfälliga boenden. Utvecklingen har gått från att anbudslämnarna skulle redovisa tillsynsprotokoll från räddningstjänsten till att man nu kräver in mer omfattande redovisning och använder BBR som bedömningsmall. Det nya arbetssättet och högre krav har gjort att allt fler har fått avslag på att få inrätta tillfälliga asylboenden.

Malin Vestin från MSB berättar om brandskydd för riskutsatta grupper

Under konferensen presenterades även Haverikommissionen sin utredning av branden den 27 augusti 2013 i Norrtälje på Textes HVB-hem. Urban Kjellberg fokuserade på att berätta om brandförloppet och det tekniska brandskyddet och de brister som fanns. Det saknades bland annat två oberoende utrymningsvägar. Tillstånd för den typen av verksamhet krävs idag från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt Socialtjänstlagen, SoL. För att få tillstånd krävs "god kvalitet och säkerhet"men IVO bedömer inte brandskyddet i tillståndsgivningen. Efter genomförd utredning har Haverikommissionen delat ut rekommendationer till berörda ansvariga myndigheter. Bland annat är ett förslag att brandskyddet ska vara en del av kravet på en säker verksamhet och att man därmed ställer krav på att en verksamhet inte får börja innan brandskyddet är acceptabelt.

Urban Kjellberg från Haverikommissionen om branden 27 augusti 2013 på HVB-hemmet i Norrtälje

På konferensen presenterades en webbaserad utbildning om tjänsteanteckningar och förelägganden som ska komplettera stödet i handledningen "Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor". Under hösten kommer även flera seminarier genomföras för att ge tillfälle till kunskapsfördjupning och utveckling av kommunernas tillsyn.

Hela dokumentationen finns på msb.se/forebyggandekonferensen 

Fler artiklar om konferensen kommer på www.tjugofyra7.se och i nästa nummer av Tjugofyra7 som kommer under juni.

Kontakt:
No such user