Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Politiker underskattar faran med fallolyckor

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-07-03 kl. 09:04
Risken att dö i en fallolycka är fem gånger högre än att dö i en trafikolycka. Det är dock endast 36 procent av politikerna inom riksdag, kommun och landsting som vet att fall är den olyckstyp som leder till flest dödsfall. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.

Sammanlagt har 361 politiker (riksdagsledamöter samt landstings- och kommunalråd) svarat på en enkät från MSB. Endast en tredjedel av beslutsfattarna, 36 procent, vet att fallolyckor är den vanligaste dödsolyckan medan en fjärdedel, 23 procent, felaktigt tror att vägtrafikolyckor är den vanligaste dödsolyckan.

Beslutfattarnas felaktiga föreställningar om allvarliga olyckor påverkar samhällets prioriteringar vad gäller det olycksförebyggande arbetet. Det satsas bara bråkdelar på att förebygga fallolyckor jämfört med till exempel trafikolyckor och bränder, vilket leder både till onödigt mycket lidande och till höga kostnader för samhället, säger Jan Schyllander, utredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

55 procent av alla dödsolyckor i Sverige orsakas av fall och endast 10 procent av vägtrafik. Samhällets årliga kostnader till följd av inträffade fallolyckor respektive vägtrafikolyckor är i stort sett lika stora, 25 respektive 24 miljarder kronor. Men medan samhället satsar cirka 44 miljarder kronor om året på att förebygga vägtrafikolyckor satsas bara 3,4 miljarder på att förebygga fallolyckor.

MSB har också låtit Sifo undersöka allmänhetens kunskap om olycksrisker. Undersökningen visar att hela 65 procent av svenskarna tror att vägtrafikolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall. Bara 14 procent av svenskarna känner till att fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland olyckor.

Endast en tredjedel av beslutsfattarna och endast en sjundedel av allmänheten vet att fallolyckor är den vanligaste dödsolyckan. Samtidigt tror en fjärdedel av beslutsfattarna och två tredjedelar av allmänheten felaktigt att vägtrafikolyckor är den vanligaste dödsolyckan. Det är tydligt att det behövs ett kunskapslyft kring olycksrisker, säger Jan Schyllander.

Resultatet av enkäten till beslutsfattare och av Sifo-undersökningen presenteras i MSB:s rapport "Allmänhet, politiker och media om olyckor 2014" som lanseras på ett seminarium i Almedalen fredag den 4 juli. På samma seminarium lanserar MSB även rapporten "Skador bland äldre".

MSB och äldres skador i Almedalen

Se följande fakta nedan:

  • Fakta om dödsolyckor
  • Fakta om enkäten till beslutsfattare
  • Fakta om Sifo-undersökningen bland allmänhet

För mer information, kontakta:

Jan Schyllander, utredare, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, telefon:070 6161 970, e-post: jan.schyllander@msb.se

Fakta om dödsolyckor

Varje år sker ungefär 3 000 dödsolyckor i Sverige. 55 procent orsakas av fall, 14 procent av förgiftning, 10 procent av vägtrafik, tre procent av drunkning, tre procent av kvävning och två procent av bränder.

Fakta om enkäten till beslutsfattare

I maj 2014 gjordes en enkät via telefon bland riksdagsledamöter och landstings- och kommunalråd. Totalt 361 politiker deltog. Den fråga som ställdes var "Vilken av följande händelser tror du leder till flest dödsfall i Sverige i dag?". Alternativen var suicid/självmord, mord/dråp, vägtrafikolycka, förgiftningsolycka, fallolycka, brandolycka, vet ej. 36 procent svarade fallolycka, 34 procent suicid, 23 procent vägtrafik, fyra procent brand och en procent förgiftning.

Fakta om Sifo-undersökningen bland allmänhet

Följande fråga ställdes till 1 000 slumpvis utvalda personer under perioden 20-27 maj 2014: "Vilken av följande sex olyckstyper leder till flest dödsfall? Är det...?" Svarsalternativen var drunkning, vägtrafik, bränder, fallolycka, kvävning, förgiftning, tveksam/vet ej. 65 procent svarade vägtrafik, 14 procent fallolyckor, åtta procent drunkning, fyra procent förgiftning, tre procent bränder, två procent kvävning, fem procent tveksam/vet ej.

Skador bland äldre
Äldre personer (65 år och äldre) är överrepresenterade i olycksoch skadestatistiken. Äldres fallolyckor leder till exempel till fler döds...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB712
Antal
Ej i lager
 
 

Allmänhet, politiker och media om olyckor 2014
Denna rapport belyser sambandet mellan människors uppfattningar om olyckor, faktiska orsaker till dödsolyckor, och medias rapportering om...
Publikationsnummer:
MSB722
 
 
Kontakt:
No such user
No such user