Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Hur ser brandskyddet ut i behovsprövade boenden?

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2013-02-27 kl. 10:41
75 slumpvis utvalda boenden i 18 kommuner har undersökts av räddningstjänsten på förfrågan av MSB. Vid besök har räddningstjänsten ställt frågor om brandskyddet i boendet. Undersökningen fokuserade på lösningar för tidig upptäckt och varning vid brand, utrymningsmöjligheter vid brand, skydd mot brandspridning och personalens förmåga att genomföra en insats.
Rapporten Brandskydd i behovsprövade boenden
Större delen av de undersökta boendena har ett brandskydd som ligger på en nivå som bedöms rimlig. 10-15 % av vård- och omsorgsboenden enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SOL, och 5 % av boenden enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, bedöms har en nivå på brandskyddet som ligger under det som bedöms rimligt enligt MSB.
 
De behovsprövade boenden som ligger under den rimliga nivån har brister som till exempel att personalens förmåga att genomföra en insats är otillräcklig i kombination med att vissa dörrstängare saknas, att utrymningsvägarna helt eller delvis utgörs av trappor eller fönster samt att endast enklare system för varning vid brand finns. De åtgärder som krävs för att de boendena ska få ett totalt sett rimligt brandskydd behöver inte nödvändigtvis syfta till de områden där bristerna finns. Ett rimligt brandskydd kan uppnås på flera olika sätt.
 
Undersökningen är en följd av regeringsuppdraget "Redovisning av ett rimligt brandskydd i boendemiljöer och andra liknande miljöer", som behandlade bland annat brandskyddet inom behovsprövade vård- och omsorgsboenden enligt SOL och LSS. MSB redovisar i sitt svar på uppdraget att det finns behov av föreskrifter som reglerar brandskyddets utformning på dessa typer av boenden då skade- och problembilden avseende bränder är sådan att detta kan anses vara motiverat. Föreskrifter av sådan art kan givetvis få effekter för dem som bedriver boenden av detta slag och ska därför föregås av en konsekvensbeskrivning. Undersökningen bör ses som en inledande del av en sådan beskrivning. Genom att relatera resultatet av undersökningen till vad som kan anses vara en rimlig nivå på brandskyddet kan konsekvenserna av kommande föreskrifter uppskattas med avseende på brandskydd i de boenden som undersökningen handlar om.
Brandskydd i behovsprövade boenden
75 stycken slumpvis utvalda boenden har undersökts genom att räddningstjänsten i 18 kommuner besökt och besvarat ett antal frågor om bran...
Publikationsnummer:
MSB533
 
Kontakt:
No such user