Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Fallolyckor orsakar flest antal dödsolyckor bland äldre

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-11-18 kl. 14:31
Onsdagen den 1 oktober uppmärksammas FN:s internationella äldredag världen över. I Sverige genomför MSB kampanjen ”Peppar peppar” med fokus på hur man kan minska antalet fallolyckor bland äldre.

Varje dag dör minst fyra äldre över 65 år till följd av en fallolycka. Med lite enkla medel i vardagen hoppas vi kunna minska antalet fallolyckor, säger Inger Mörk från MSB.

Färsk statistik från MSB visar att 48 662 svenskar över 65 år fick sluten sjukhusvård på grund av fallolyckor 2013 (31 824 kvinnor och 16 838 män). Varje år dör närmare 1600 personer äldre än 65 år till följd av en fallolycka, det vill säga ungefär fyra personer varje dag.

Det är fortfarande nästan dubbelt så många kvinnor som män som skadas i fallolyckor, men antalet män skadade i fallolyckor ökar kraftigt. De senaste tio åren har det skett en ökning av män över 65 år skadade i fallolyckor med 35,5 procent. Motsvarande siffra för kvinnor över 65 år är en ökning på 8,5 procent, säger Jan Schyllander från MSB.

Lokal statistik kommun för kommun

Statistiken bygger på material ur Socialstyrelsens patientregister och används som underlag i MSB:s arbete att förebygga och minska risken för fallskador bland äldre. MSB har nu brutit ner statistiken och kan redovisa hur många äldre som skadas i fallolyckor kommun för kommun och har följt förändringen de senaste tio åren.

Fallolyckor är den i särklass största orsaken bakom dödsfall orsakade av olyckor bland äldre. Genom lite enkla medel går det dock att öka tryggheten i vardagen och minska riskerna för fallolyckor bland äldre. Det är det vi vill åstadkomma med den landsomfattande äldresäkerhetskampanjen "Peppar peppar", säger Inger Mörk.

Peppar peppar – för ökad äldresäkerhet

Kampanjen "Peppar peppar" genomförs för femte året i rad. Den leds nationellt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med en rad lokala samarbetspartners runt om i hela Sverige.

Vi vill synliggöra de risker som äldre personer utsätts för dagligen, och vilka åtgärder man ska vidta för att undvika olyckor. Fokus för kampanjerna är att minska fallolyckor och bränder, säger Inger Mörk.

Tipslista – så får du en säkrare vardag

Några tips till den enskilde för att minska risken för fallolyckor:

  • Fysiska aktiviteter (promenader, styrketräning, balansövningar)
  • Äta näringsriktig mat och dricka vatten
  • Se över sina mediciner
  • Ha bra belysning i bostaden
  • Se över möbleringen (inte "övermöblera" bostaden)
  • Inga lösa sladdar på golvet och ta bort höga trösklar
  • Halkmatta i dusch och badkar och handtag på väggen att hålla sig i

Vad kommunen kan stödja med för att minska risken för fallolyckor:

  • Lägga in energiabsorberande golv vid nybyggnationer
  • Ge stöd vid läkemedelsgenomgångar
  • Regelbundna förebyggande hembesök för att stödja den enskilde med tips och råd

FAKTA äldres säkerhet

Varje vecka omkommer drygt 40 personer, 65 år och äldre, till följd av olyckor. Av dessa är 30 fallolyckor.

Varje vecka läggs drygt 1 100 personer, 65 år och äldre, in på sjukhus till följd av olyckor. Av dessa är drygt 900 fallolyckor.

Det finns en gedigen forskningsbas som visar att skador kan förebyggas, att resultaten kommer snabbt och att det är kostnadseffektivt att förebygga olyckor.

FAKTA om kampanjerna "Peppar peppar..." och Aktiv mot brand

Peppar peppar

Kampanjen Peppar peppar startades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för fem år sedan. Kampanjdagen är på FN:s internationella äldredag den 1 oktober, där äldres säkerhet sätts i fokus. Kampanjen inriktar sig på att synliggöra risker i vardagen och åtgärder för att förebygga olyckor och skador.

www.msb.se/pepparpeppar

Aktiv mot brand

Kampanjen Aktiv mot brand ingår i Sveriges nationella strategi för att stärka brandskyddet för privatpersoner. Strategins övergripande mål är att minska antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö med minst en tredjedel fram till år 2020, där även seniorer är en prioriterad grupp. Kampanjen drivs i samarbete med Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO, Räddningstjänsterna, Länsstyrelserna och Svensk Försäkring.

www.msb.se/aktivmotbrand

För mer information:

Jan Schyllander, MSB, telefon 010-240 5666, 070-616 1970

Inger Mörk, MSB, telefon 010-240 5301, 076-820 2022

MSB:s presstjänst, telefon 070-3218874

Fallolyckor 2013 Kommunal statistik för personer 65+ (excel, nytt fönster)

 Webbplatsen DinSäkerhet.se - om risker och säkerhet för dig som privatperson


Kontakt:
No such user