Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2011-10-26 kl. 14:52
Fallhändelser är den vanligaste orsaken till skador bland äldre personer. Träning kan minska risken för fallolyckor hos äldre med upp till 40 procent.
Träning kan minska risken för fallolyckor hos äldre med upp till 40 procent. Fysisk träning borde ingå som en naturlig del av de åtgärder som rekommenderas för att minska fallskadorna. Bästa resultat verkar balansträning ge, men även styrka, gångträning och tai chi har visat sig minska risken att falla. Så stå på ett ben och borsta tänderna samt ta broddarna på vintertid när det är halt och snön lagt sig.

Fallhändelser är den vanligaste orsaken till skador bland äldre personer. Nio av 10 som kommer till en akutmottagning med en måttligt eller mycket allvarlig skada har fallit. Och det kostar samhället stora summor pengar, bara äldres fallolyckor beräknas kosta 9,5 miljarder.

Att kunna förebygga fallolyckor hos äldre personer på ett systematiskt och effektivt sätt kan alltså, redan idag, ge enormt utslag i bättre levnadsvillkor hos äldre, hos deras anhöriga och spara mycket stora belopp för samhället. Denna fråga blir ännu viktigare i framtiden då antalet äldre förväntas öka dramatiskt.

Under de senaste 20 åren har intensiv forskning pågått för att hitta effektiva metoder för att identifiera personer med hög risk för fall och fallrelaterade skador samt för att utvärdera olika typer av insatser. Även om många frågetecken återstår har vi idag en annan kunskapsbas för det praktiska arbetet än tidigare.
 
MSB har beställt faktaunderlag rörande riskfaktorer för fall respektive fallrelaterade skador, en förteckning över interventioner som visat sig ha effekt samt en diskussion rörande dessa interventioners effekt i en svensk kontext av Umeå Universitet.
  
Populationsbaserade interventioner kan minska risken för fallrelaterade skador. I populationsbaserade studier samverkar en rad av samhällets sektorer och åtgärder riktas generellt mot omgivande faktorer både utom- och inomhus, mot stora grupper i befolkningen exempelvis via kampanjer i media eller hälso-promotion och mot individer med hög fallrisk.

Äldre personer i ordinärt boende förebygger både fallhändelser och fallrelaterade skador genom fysisk träning. Dessutom finns positiva effekter om hänsyn tas till fallriskfaktorer vid ordination av läkemedel. Multifaktoriella åtgärder efter riskbedömning har också effekt. En översyn av riskfaktorer i hemmet har ingen effekt generellt sett men däremot finns positiv effekt för personer som har många riskfaktorer, inklusive personer med starkt nedsatt syn. Intag av D-vitamin har effekt för personer med D-vitaminbrist men inte generellt för äldre personer.
 
För äldre personer i särskilt boende (och i ordinärt boende om de har hemsjukvård och/eller omfattande omsorgsinsatser) är en teambaserad multifaktoriell insats som uppnår en viss intensitet effektiv.
 
Vidare har intag av D-vitamin liksom läkemedelsöversyn och eventuell revidering av apotekare en fallreducerande effekt. Lågintensivt multifaktoriellt förebyggande arbete där någon i personalen gör riskbedömning och hänvisar den äldre personen till olika yrkesgrupper (utan strukturerat samarbete) kan snarare öka fallrisken. Risken att ådra sig en höftfraktur är störst under de första månaderna efter inflyttningen och därför är det av stor betydelse att det fallpreventiva arbetet påbörjas direkt vid inflyttningen.
 
En initial värdering av fallrisk med efter-följande fallriskutredning för personer med förhöjd fallrisk utgör grunden för beslutet om insatser. Vård- och omsorgspersonal, som känner den äldre personen och vet i vilka situationer fallrisken är störst, fyller en viktig funktion i teamet.
 
Det gör också läkare med kunskap i geriatrik eftersom så gott som alla äldre personer i särskilda boenden har flera sjukdomar och tar flera läkemedel med risk för biverkningar. Möblering och ljussättning bör planeras utifrån den äldre personens kapacitet, vanor och aktiviteter. Multifaktoriella program som inkluderar handledd individuellt utformad fysisk träning ett par gånger per vecka minskar fall- och frakturrisk.

För äldre personer på sjukhus krävs också multifaktoriella insatser från flera yrkesgrupper. Även här bör en initial fallriskvärdering med efterföljande fallriskutredning för personer med förhöjd fallrisk utgöra grunden för beslutet om insatser. Det är också viktigt att vidta aktiva åtgärder för att förebygga, upptäcka och behandla komplikationer av sjukdom och sängläge såsom förvirring och infektioner.
 
Kontakt:
No such user