Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

18 miljoner till forskning om säkerhet i hem- och i fritidsmiljöer

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-02-03 kl. 09:30
Allt fler människor omkommer eller skadas allvarligt i hem- och fritidsmiljöer. Tre fjärdedelar av alla olyckor som kräver akutsjukvård inträffar i dessa miljöer och nio av tio av de dödliga olyckorna. Det finns ett stort behov av mer kunskap på området och därför satsar MSB cirka 18 miljoner kronor på två forskningsprojekt.

Projekten, som leds av Chalmers tekniska högskola och Karlstads universitet, finansieras under perioden 2014-2017. Det här är projekten:

Riskgruppanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö

Inom hem- och fritidsmiljön är bostaden den miljön i med särklass flest skador. Syftet med detta projekt är att nå ökad kunskap om olika typer av skadehändelser och riskutsatthet i hem- och boendemiljö hos särskilt skadedrabbade grupper. Det gäller barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättningar, långtidssjuka och äldre.

Projektet ska ta fram preciserad kunskap om skadeförlopp som kan öka samhällets förmåga att identifiera kostnadseffektiva åtgärder som kan förebygga incidenter och minska lidande.

Några frågor som kommer att ställas är: Vad är utmärkande för dem som skadas i hemmet, när det gäller till exempel ålder, kön, typ av boende och tidigare utsatthet? Vilka är de avgörande faktorerna för att en händelse kan leda till skada? Vilka hinder och möjligheter finns för att skapa säkrare hem- och fritidsmiljöer?

Projektet finansieras av MSB med cirka 12,7 miljoner kronor och leds av docent Inga Malmqvist vid Chalmers tekniska högskola.

Med utsattheten, sårbarheten och livsstilen i fokus

En majoritet av alla olyckor med personskador inträffar numera i människors hem- och fritidsmiljöer. Samhällets förebyggande insatser, liksom forskning i samma syfte, riktas däremot främst mot skaderisker i trafikmiljön.

Det övergripande syftet med projektet är att främja säkerheten i samhället genom ny och relevant kunskap av särskild betydelse för hem- och fritidsområdet. Forskningsprojektet är brett och flera discipliner medverkar.

Bland nya utmaningar framstår risker förknippade med en åldrande befolkning, förändrade livsstilsmönster samt ohälso- och funktionsrelaterade skadeorsaker, som särskilt viktiga att möta. En viktig del är att fördjupa förståelsen av de processer som konserverar föråldrade uppfattningar om riskernas fördelning och deras bakomliggande orsaker.

Projektet är uppdelat på tre programområden:

  • Äldre, åldrande och fallskadeprevention
  • Funktionsnedsättningar och skador
  • Genusperspektiv på det skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbetet.

Projektet finansieras av MSB med cirka 5,6 miljoner kronor och leds av professor Ragnar Andersson vid Karlstads universitet.

Kontakt:
Björn Kerlin Bjorn.Kerlin@msb.se