Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Så arbetar vi med regler

Tipsa om artikeln
Läs om MSB:s arbete med regelförenkling och hur nya föreskrifter och allmänna råd tas fram, från konsekvensutredning till tryckt författning.

Regelförenkling

Regeringen har som mål att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler.
 
MSB fokuserar på åtgärder som långsiktigt leder till funktionella och effektiva regler genom att

  • förbättra regelstrukturen vid regelöversyner,
  • utveckla internt och externt samråd i föreskriftsarbetet,
  • språkgranska föreskrifter och allmänna råd,
  • skapa rutiner för uppföljning av reglernas effekt.

Läs om regelförenkling hos Regelrådet

EU-direktiv

EU:s lagstiftande institutioner utfärdar EU-direktiv. EU-direktiv är rättsakter som måste omvandlas till nationell rätt. Om ett medlemsland inte har antagit de bestämmelser som direktivet kräver när en angiven tidsgräns har passerat så gäller direktivet, om vissa förutsättningar är uppfyllda, i stället för den nationella lagstiftningen.

Till varje författning som omvandlar ett EU-direktiv till svenska regler finns en fotnot med det aktuella EU-direktivets nummer.

Läs om MSB:s EU-arbete

Konsekvensutredning

Innan ett förslag till nya eller ändrade föreskrifter skickas på remiss görs alltid en konsekvensutredning som bland annat ska belysa vilka effekter reglerna får för företag.
 
I förordning (SFS 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning finns bland annat bestämmelser om när en konsekvensutredning ska göras och vad en konsekvensutredning ska innehålla.

Förslag på remiss

När det finns ett färdigt förslag till föreskrifter eller allmänna råd skickas det på remiss till berörda företag, kommuner, andra myndigheter och organisationer. Remissen distribueras via e-post med hänvisning/länk till MSBs webbplats. Remisser läggs alltid ut på MSB:s webbplats, vilket ger även de som inte fått remissen med e-post möjlighet att lämna synpunkter.

Remissen består av följebrev (missiv) och sändlista, förslag till nya regler och konsekvensutredning. Av remissen framgår hur, och till vem man kan lämna synpunkter. Remisstiden ska vara minst fyra veckor. Remissvaren ställs sedan samman och de föreslagna reglerna kan komma att ändras på grund av inkomna synpunkter. Sammanställningen av remissvaren skickas till samtliga samråds- och remissinstanser.

Publicering och distribution

Föreskrifter och allmänna råd finns tillgängliga på MSB:s webbplats Lag och rätt/Gällande regler. Först i remissversion och därefter den beslutade versionen med fastställt tryckdatum.

Försäljning och distribution av tryckta författningar sköts av Norstedt Juridik, tel 08-598 191 90 kundservice@nj.se

Publicerad: 2009-11-09 kl. 17:39 | Senast granskad:2015-12-11 kl. 09:49
Kontakt: Rättssekretariatet rattssekretariatet@msb.se

Beställ tryckta författningar

Beställ författningar

Beställ tryckta författningar (MSBFS och SRVFS) hos Norstedts Juridik AB.

Telefon: 08-598 191 90
epost: kundservice@nj.se


 
Prenumerera på Lag och rätt
 
 

www.lagrummet.se