Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2019-02-12 kl. 08:31 | Uppdaterad:2019-04-26 kl. 17:05
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll senast den 15 mars.
Befintliga föreskrifter om brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll är föråldrade och behöver uppdateras. En ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft 2010 vilket i vissa fall gör skrivningarna i befintliga föreskrifter otydliga.

Vi remitterade därför ett förslag till nya föreskrifter inom området under 2017. Arbetet har sedan fördröjts av olika anledningar, och innehållet är nu så pass förändrat att vi väljer att remittera på nytt.

Förslaget till nya föreskrifter gäller hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll som omfattas av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Det omfattar cisterner, gasflaskor, sprejburkar, rörledningar, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter.

Utöver förslaget till föreskrifter och allmänna råd välkomnar vi även synpunkter på konsekvensutredningen samt utkast till en handbok om hantering av brandfarlig gas i yrkesmässig verksamhet och en handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i butiker. Innehållet i handböckerna klarlägger innebörden av vissa begrepp, beskriver bakgrunden till reglerna och de allmänna råden samt hänvisar även till annan relevant parallell lagstiftning.

 

Föreskrifterna planeras börja gälla den 1 januari 2020  och kommer då att ersätta följande föreskrifter:


Underlagen till remissen

Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Konsekvensutredning

Förslag till handbok om hantering av brandfarlig gas i yrkesmässig verksamhet

Förslag till handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i butiker

Följebrev (missiv)

Sändlista

Svara på remissen

Vi välkomnar synpunkter på förslag till
  • föreskrifter, allmänna råd, konsekvensutredning senast 15 mars
  • handböcker senast 1 april.
Vänligen ange diarienumret 2018-01915 i svaret.
Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till:

MSB

651 81 Karlstad
 

Kontaktperson

Carina Fredström
Enheten för säker hantering av farliga ämnen
Telefon 010-240 5065
Epost: carina.fredstrom@msb.se

Kontakt:
Carina Fredström Carina.Fredstrom@msb.se

Beställ tryckta författningar

Beställ författningar

Beställ tryckta författningar (MSBFS och SRVFS) hos Norstedts Juridik AB.

Telefon: 08-598 191 90
epost: kundservice@nj.se


 
Prenumerera på Lag och rätt
 
 

www.lagrummet.se