Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Förslag till nya föreskrifter om hantering av ammoniumnitrat-emulsioner, -suspensioner och -geler

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-06-15 kl. 13:15
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter enligt ovan senast den 28 september.
Förslaget gäller hantering av emulsioner, suspensioner och geler baserade på ammoniumnitrat (ANE). Dessa produkter används i mycket stora mängder vid civila sprängningsarbeten, exempelvis vid anläggandet av tunnlar och inom gruvnäringen. De transporteras i allmänhet under UN-nummer 3375 i Klass 5.1 enligt ADR.

Underlagen till remissen

Följebrev (missiv) med sändlista

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om hantering av ANE

Förslag till relaterade ändringar av MSBFS 2010:4

Konsekvensutredning av förslaget

Utkast till handbok till föreskrifterna om hantering av ANE

Varför föreslår vi dessa regler?

Hanteringen av ANE har hittills varit oreglerad under LBE. Med tanke på att ANE är förstadier till sprängämnen som används i mycket stora mängder anser MSB att krav behöver ställas på hanteringen av säkerhetsskäl. De krav som föreslås införas innebär i huvudsak att rådande branschpraxis omsätts i regler, vilket syftar till att ge företagen tydliga och lika villkor.

Svara på remissen

Vi välkomnar svar senast den 28 september 2018. Svaren kan skickas via epost till registrator@msb.se eller med brev till MSB, 651 81 Karlstad. Det är viktigt att du anger diarienummer 2014-03960 i ditt svar för att det ska tas om hand på rätt sätt.

Kontaktpersoner

Lorens van Dam (handläggare och kemist)
Enheten för säker hantering av farliga ämnen
Tel. 010 240 4344
lorens.van.dam@msb.se

Erik Lövrup Nordentjell (Tf biträdande enhetschef)  
Enheten för säker hantering av farliga ämnen 
Tel. 010 240 5171
erik.lovrupnordentjell@msb.se

Kontakt:
Lorens Van Dam lorens.van.dam@msb.se

Beställ tryckta författningar

Beställ författningar

Beställ tryckta författningar (MSBFS och SRVFS) hos Norstedts Juridik AB.

Telefon: 08-598 191 90
epost: kundservice@nj.se
 

 
Prenumerera på Lag och rätt
 
 

www.lagrummet.se