Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-06-29 kl. 15:45 | Uppdaterad:2018-09-03 kl. 08:28
Välkommen att lämna synpunkter på förslagen till föreskrifter enligt nedan.

Förslagen gäller identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster, systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete samt rapportering av incidenter.

Underlag till remissen om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster dnr 2018-05893


Underlag till remissen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster dnr 2017-11001

Underlag till remissen om rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster dnr 2017-10972

Underlag till remissen om rapportering av incidenter för leverantörer av digitala tjänster dnr 2018-05920

Underlag till remissen om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för samhällets funktionalitet dnr 2018-05921

Varför föreslår vi dessa regler?


Centrala samhällstjänster är i hög utsträckning digitaliserade. Nya sätt att hantera, lagra och kommunicera information medför nya möjligheter men också nya risker. Förekomsten av sårbarheter i nätverk- och informationssystem, ökad it-relaterad brottslighet och det förändrade samhällsläget skapar ett stort behov av att arbeta systematiskt med informationssäkerhet samt skapa en samlad bild av inträffade incidenter. Samhället behöver bli bättre i arbetet med informations- och cybersäkerhet. Detta gäller särskilt för samhällsviktiga tjänster.

I syfte att skapa tillit till digital hantering av information och på det sättet förbättra den inre marknadens funktion antog Europaparlamentet och rådet NIS-direktivet.

I Sverige genomförs NIS-direktivet genom en ny lag, lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga- och digitala tjänster. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster som finns inom sektorerna energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur och kan vara statliga myndigheter, kommuner, landsting eller företag ska identifieras. Med digitala tjänster avses internetbaserade marknadsplatser, internetbaserade sökmotorer och molntjänster. 

Läs om regeringens beslut att ge MSB ett flertal uppgifter kopplade till NIS-regleringen, MSB får bred roll kopplad till NIS-direktivet.  

Svara på remisserna


Vi välkomnar svar senast den 4 september 2018. Svaren kan skickas via epost till registrator@msb.se eller med brev till MSB, 651 81 Karlstad. Använd svarsmallen och skicka in den elektroniskt i Excel-format, kopierbart, för att underlätta sammanställningen av synpunkter. Det är viktigt att du anger diarienummer för de föreskrifter du svarar på för att det ska tas om hand på rätt sätt.

Förlängd remisstid för vissa mottagare

I slutet av augusti gör vi ett nytt utskick av remissmaterialet till utvalda remissinstanser där vi har förlängt remisstiden något. För er som fick vårt utskick i slutet av juni gäller fortfarande 4 september som sista svarsdatum.  

Kontaktpersoner 

Anmälan och identifiering


Jan-Olof Olsson (handläggare)
Enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet
Tel. 010 240 5258
jan-olof.olsson@msb.se

Informationssäkerhet


Tove Wätterstam (handläggare)
Enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete
Tel. 010 240 4182
tove.watterstam@msb.se

Rapportering av incidenter


Carina Wetzel (handläggare)
Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering, CERT-SE
Tel. 010 240 4262
carina.wetzel@msb.se

Sammanhållande alla föreskrifter


Helena Andersson (Verksamhetsstrateg, jurist)
Enheten för verksamhetssamordning och strategisk analys
Tel. 010-240 4133
helena.andersson@msb.se

Kontakt:
Helena Andersson Helena.Andersson@msb.se

Beställ tryckta författningar

Beställ författningar

Beställ tryckta författningar (MSBFS och SRVFS) hos Norstedts Juridik AB.

Telefon: 08-598 191 90
epost: kundservice@nj.se
 

 
Prenumerera på Lag och rätt
 
 

www.lagrummet.se