Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

Tipsa om artikeln
I juni 2011 påbörjade MSB revidering av föreskrifterna (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor.

Förtydligande av lagens hanteringskrav

Kraven i lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor gäller både den som yrkesmässigt eller som privatperson hanterar brandfarliga varor. Med ”hantering” avser lagen: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. Den huvudsakliga avsikten med föreskrifterna är att förtydliga lagens hanteringskrav, exempelvis kraven om aktsamhet, utredning av risker, anläggningsutformning och förvaring. Syftet är att förhindra olyckor och förebygga samt begränsa skador till följd av brand och explosion.

Klassindelningen av brandfarliga vätskor utgår

Föreskrifterna anpassas till definitionerna i föreskrifterna (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor. Det medför att klassindelningen av brandfarliga vätskor utgår och att flampunktsgränserna justeras för överensstämmelse med de europeiska regelverk som utgör bakgrund till föreskrifterna, främst reglerna om transport av farligt gods (ADR) och CLP-förordningen (1272/2008).

Hanteringsreglerna förenklas 

För att nå regeringens mål om att minska företagens administrativa kostnader så ska allt föreskriftsarbete inom MSB fokusera på åtgärder som långsiktigt leder till funktionella och effektiva regler. Det målet uppnås genom att skriva tydliga krav där kraven i sig är motiverade ur ett riskperspektiv. Sådana regler underlättar också kommunal myndighetsutövning i form av tillståndsprövning och tillsyn.

Publicerad: 2012-04-16 kl. 07:32
Kontakt:
Lars Synnerholm larsy@msb.local

Beställ tryckta författningar

Beställ författningar

Beställ tryckta författningar (MSBFS och SRVFS) hos Norstedts Juridik AB.

Telefon: 08-598 191 90
epost: kundservice@nj.se


 
Prenumerera på Lag och rätt
 
 

www.lagrummet.se