Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nya föreskrifter om hantering av ammoniumnitratemulsioner,

Tipsa om artikeln
MSB har inlett arbetet med att ta fram nya föreskrifter för hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler. Genom att föreskriva om hanteringen blir produkterna brandreaktiva varor som omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Emulsioner, suspensioner och geler baserade på ammoniumnitrat används i mycket stora mängder vid civila sprängningsarbeten, så som anläggandet av tunnlar, samt i gruvnäringen. De är inte sprängämnen i sig själva, och därmed inte explosiva varor, men omvandlas till sprängämnen vid användningen. Fördelen med detta är att transporter och annan hantering av sprängämnen kan minskas, och därmed riskerna för explosionsolyckor.

MSB har möjlighet att ange att ämnen med vissa reaktiva egenskaper som inte är explosiva varor eller brandfarliga vätskor eller gaser, ska omfattas av LBE som brandreaktiva varor. Detta gör MSB genom att meddela föreskrifter om produkterna i fråga. MSB anser att ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler har den typ av egenskaper och hanteras i sådan skala att hanteringen bör regleras genom LBE. Brandreaktiva varor är lagstiftningsmässigt brandfarliga varor enligt LBE, vilket innebär att kommunerna är tillstånds- och tillsynsmyndigheter.

Föreskrifterna beräknas skickas på remiss i mitten av juni 2018 och träda i kraft under senhösten 2018. Likt andra förslag till föreskrifter kommer de att remitteras på www.msb.se/remisser, då synpunkter kan lämnas. Under arbetets gång konsulteras också näringslivet och andra berörda parter.

Publicerad: 2015-09-21 kl. 07:42 | Senast granskad:2018-06-07 kl. 08:32
Kontakt:
Lorens Van Dam lorens.van.dam@msb.se

Beställ tryckta författningar

Beställ författningar

Beställ tryckta författningar (MSBFS och SRVFS) hos Norstedts Juridik AB.

Telefon: 08-598 191 90
epost: kundservice@nj.se
 

 
Prenumerera på Lag och rätt
 
 

www.lagrummet.se