Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Förklaring av begrepp

Tipsa om artikeln
Här hittar du förklaringar till begrepp inom området lag och rätt.

Lagar

Lagar är regler som alla i ett land måste följa. När riksdagen har beslutat om en lag kan den bara ändras eller upphävas genom att riksdagen beslutar om en ny lag.

Förordningar

Förordningar är regler som beslutas av regeringen. Förordningar är underordnade lagarna.

EU-förordningar

EU-förordningar är bindande rättsakter som alla EU-länder ska tillämpa i sin helhet. Om ett medlemslands nationella bestämmelser strider mot en gällande EU-förordning är det EU-förordningen som gäller.

EU-direktiv

EU-direktiv är rättsakter som är riktade till medlemsländerna och som anger ett resultat som ska uppnås. Ett direktiv måste omvandlas till nationell lagstiftning. Om ett medlemsland inte har antagit de bestämmelser som direktivet kräver när en angiven tidsgräns har passerat så gäller direktivet, om vissa förutsättningar är uppfyllda, i stället för den nationella lagstiftningen.

Lagstiftning i EU - Sveriges roll

Föreskrifter

Föreskrifter är regler som är tvingande och generellt gällande. Bemyndiganden från regeringen ger landets myndigheter behörighet att besluta föreskrifter inom definierade områden.

Allmänna råd

Allmänna råd är generella rekommendationer om hur föreskrifter, förordningar eller lagar kan eller bör tillämpas i olika avseenden. Allmänna råd är inte bindande för vare sig myndigheter eller enskilda och kräver inte bemyndigande från regeringen.

Regler

Regler är en samlande beteckning för lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.

Författningssamlingar

Författningssamlingar är publikationer där föreskrifter och allmänna råd kungörs, som t ex MSB:s författningssamling, MSBFS.

Remisser

Innan föreskrifter och allmänna råd beslutas skickas de på remiss till berörda organisationer för att få deras synpunkter. Förslag till föreskrifter (remisser) publiceras alltid på denna webbplats så att vem som helst kan lämna sina synpunkter.

Publicerad: 2010-05-28 kl. 10:10 | Senast granskad:2016-02-16 kl. 08:42
Kontakt: Rättssekretariatet rattssekretariatet@msb.se

Beställ tryckta författningar

Beställ författningar

Beställ tryckta författningar (MSBFS och SRVFS) hos Norstedts Juridik AB.

Telefon: 08-598 191 90
epost: kundservice@nj.se


 
Prenumerera på Lag och rätt
 
 

www.lagrummet.se