Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

ISO, CEN och SIS

Tipsa om artikeln
MSB är medlem i SIS, Swedish Standards Institute som bedriver den största standardiseringsverksamheten i Sverige. SIS består av över 1500 medlemsorganisationer och har ca 300 olika Tekniska Kommittéer som diskuterar standarder inom nästan alla områden. SIS är i sin tur är medlem i den internationella standardiseringsorganisationen ISO och den Europeiska organisationen CEN.

Över 95% av all svensk standard är internationell eller europeisk standard som adopteras som svensk och det är därför mycket viktigt att vara med och påverka på den internationella arenan.

ISO (International Standardization Organization) är uppbyggd som ett nätverk av sammanlagt 161 länders nationella standardiseringsinstitut. Fram till i dag har ISO publicerat nära 20.000 internationella standarder och man kan se ett växande behov av att utveckla fler standarder. Det globaliserade samhällets utveckling sker bäst i samförstånd och samverkan över gränser.

CEN (Comité Européen de Normalisation) är den största av de europeiska standardiseringsorganisationerna och består av 33 länders nationella standardiseringsinstitut. CEN arbetar mycket ihop med EU kommissionen och det är obligatoriskt för alla EU länder att anta Europeiska standarder nationellt och dra in eventuell motstridig standard. Europeiska standarder lever många gånger i symbios med EU direktiv och lagstiftning där standarderna förklarar hur ett direktiv ska uppfyllas i praktiken. CEN är dock inget EU-organ, utan en självständig organisation, men kan på uppdrag av Europeiska kommissionen eller Eftasekretariatet utarbeta standarder som innehåller de detaljerade specifikationerna

Det är vanligt att de olika organisationerna samarbetar vid framtagandet av standarder. Det är nödvändigtvis inte alltid den största organisationen som för störst påverkan inom ett område då standarders användning bygger på frivillighet. Hela samhället ska tjäna på standarder och olika hänsyn ska vägas samman. Standarder tas fram efter önskemål från såväl samhällets som näringslivets sida. I denna process som drivs av konsensus kan en mängd olika människor och organisationer delta: forskare, experter, näringsliv, myndigheter och konsumentorganisationer. ISO kan sägas fungera som en bro där samverkan sker mellan näringsliv och samhälle samt över nationsgränser.

Om standarder

Standarder kan beskrivas som frivilliga samförståndslösningar på gemensamma problem. Exempel på kända internationella standarder är ISO 9000 för kvalitetsledning, ISO 14000 för miljöledning och A4 formatstorlek på papper. En standard är ofta ett slags krav eller rekommendationsdokument för hur en produkt eller tjänst ska produceras och utformas. Standarden kan därmed garantera en viss kvalité utifrån en mängd aspekter. Några viktiga och allmänna standardiseringskrav är konkurrenskraft, säkerhet, pålitlighet och hållbar utveckling. 

 ISO, the International Organization for Standardization

 CEN, the European Committee for Standardization

 SIS, Swedish Standards Institute

Publicerad: 2010-05-31 kl. 16:01 | Senast granskad:2014-09-04 kl. 09:02
Kontakt:
Stefan Tangen Stefan.Tangen@msb.se