Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Transatlantiskt samarbete

Tipsa om artikeln
Som ett av tolv länder har Sverige ett samarbetsavtal med USA om forskning och utveckling inom området samhällssäkerhet.
Fakta
 • Department of Homeland Security (DHS) är USA:s departement för inrikes säkerhet. DHS leds av ministern för inrikes säkerhet, Kirstjen Nielsen.
 • DHS uppdrag är att samordna arbetet med att förebygga och förhindra katastrofer och terrorattacker samt att agera till skydd för befolkningen vid sådana händelser.
 • DHS är en ledande aktör inom samhällssäkerhetsområdet. De verkar genom att sätta standarder som får global effekt och är en betydande beställare av forskning.
 • DHS bildades 2003 som efterföljd av terrorattackerna den 11 september 2001. DHS har 240 000 anställda och är därmed USA:s tredje största departement.
 
Kontakt
Teresa Åhman
070 -230 97 31    
  
010-240 53 18

010-240 43 72

 

 

Bakgrund till samarbetsavtal med USA

Som ett av tolv länder har Sverige samarbetsavtal med USA om forskning och utveckling (FoU) inom området samhällssäkerhet. Den svenska regeringen, företrädd av Försvarsdepartementet, undertecknade den 13 april 2007 ett avtal om forsknings- och utvecklingsfrågor inom området samhällsäkerhet med den amerikanska regeringen, företrädd av Department of Homeland Security (DHS).

FoU-avtalet har som övergripande mål att inleda och främja varaktiga samarbetsprocesser mellan MSB och DHS, mellan svenska myndigheter och deras motsvarigheter inom den amerikanska administrationen samt mellan svenska offentliga och privata forskningsutförare och deras amerikanska motparter. Avtalet öppnar upp för möjligheter till gemensamma forskningsprojekt, övnings- och utbildningsverksamhet, expertutbyten samt delning av information, metodik och utrustning.

Motiv för samarbetet

Som konstateras i den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016-2020 är en stark transatlantisk länk avgörande för Europas säkerhet. Det ligger i svenskt intresse att upprätthålla och fördjupa den bilaterala relationen till USA. Enligt regeringens skrivelse 2009/10:124 "Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för säkerhets skull", är det bilaterala samarbetet med USA viktigt av flera skäl. I skrivelsen anger regeringen att USA är en viktig internationell samarbetspartner inom samhällsskydd och beredskap då de har omfattande resurser, utvecklar teknisk spjutspetsteknologi och tillhandahåller högkvalitativa forskningsmiljöer. USA är även en ledande aktör när det gäller att sätta standarder som får global effekt. USA fäster, precis som Sverige, stor vikt vid det internationella samarbetet inom samhällsskydd och beredskap.

Samarbetet utgår från områden som är av gemensamt intresse och där endera parten antingen har värdefull kunskap eller erfarenhet att delge den andre eller där ett gemensamt utvecklingsarbete kan genomföras. Områden såsom informationssäkerhet är av naturen gränsöverskridande och kräver gemensamma lösningar. USA har erfarenheter av extraordinära händelser som exempelvis terrorism och storskalig samhällspåverkan orsakad av naturkatastrof, som är av nytta i det svenska arbetet. Sverige kan bidra med spetskompetens och erfarenheter och är en intressant samarbetspartner inom t.ex. skydd mot farliga ämnen. Kunskaper om kritisk infrastruktur och informationssäkerhet samt arbetet inom EU:s civilskyddsamarbete är också av intresseför USA.

Aktuella samarbetsområden

För närvarande pågår gemensamma forskningsprojekt och andra typer av samarbeten inom, bland andra, följande områden:

 • CBRNE (kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär forensik och explosivämnesdetektion).
 • Informationssäkerhet.
 • Tekniska beslutsstödssystem och strategiskt beslutsfattande.
 • Utbildning, övning och erfarenhetsåterföring.
 • Effektiv kommunikation vid kriser.
 • Stärkt krisberedskap och resiliens (i samarbete med FEMA).
 • Utveckling av förmåga hos first responders.
 • Evidensbaserad kunskap om prevention mot våldsbejakande extremism.
 • Dialog om ytterligare samarbetsområden förs kontinuerligt.

Samordning

MSB har uppdraget att samordna det nationella arbetet inom ramen för avtalet. Sveriges främsta ingång i DHS är Directorate for Science and Technology (S&T). Samarbetet inom säkerhetsforskningsavtalet ligger i linje med de prioriteringar som gjorts inom samhällsskydd och beredskap av MSB:s enhet för inriktning av forskning, liksom i linje med nationella, amerikanska och europeiska prioriteringar.

MSB är sammankallande i en grupp av samverkande myndigheter från olika departementsområden som har roller och ansvar inom det svenska krishanteringssystemet och som speglas av enheter eller organisationer med motsvarande ansvar inom DHS.

Breddat transatlantiskt samarbete

Sedan 2014 har MSB breddat det transatlantiska samarbetet genom att teckna samarbetsavtal med Kanada. Avtalet förhandlades med stöd av ett särskilt regeringsbeslut, och i september 2014 skrev parterna under ett samarbetsavtal kring forsknings- och utvecklingsfrågor för området samhällsskydd och beredskap.. MSB är svensk kontaktpunkt, och i Kanada samordnas arbetet av Defence Research and Development Canada (DRDC) på uppdrag av Public Safety Canada.

Det kanadensiska avtalet, som i upplägg och struktur är likt det amerikanska bilaterala avtalet, är tänkt att utgöra en plattform för ett breddat och fördjupat utbyte mellan länderna, och öppnar upp för flera typer av samarbeten såsom forskningsprojekt, utvecklingsprojekt samt kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

MSB:s samordning för det transatlantiska samarbetet, vid I-SAM, är sammanhållande för samarbetet under båda de bilaterala avtalen. Vill ni veta mer om samarbetsmöjligheter med USA och Kanada så tveka inte att kontakta den transatlantiska samordningen vid MSB (Teresa Åhman, Ella Carlberg, Åsa Fritzon).
   
Sweden and the USA: common challenges – shared solutions
Denna publikation är på engelska. USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd ...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB1090
Antal
Ej i lager
 
 
Publicerad: 2009-11-09 kl. 15:28 | Senast granskad:2018-11-05 kl. 14:14
Kontakt:
Teresa Åhman Teresa.Ahman@msb.se