Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ambulanshelikopter.

Nordred

Tipsa om artikeln
Nordred är ett nordiskt samarbete för räddningstjänst mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Nordreds syfte är att på olika sätt främja samverkan inom räddningstjänsten mellan länderna, både vad gäller operativ samverkan i räddningsinsatser men också för samarbete för att utveckla räddningstjänsten.
Läs mer

Som grund för samarbetet finns ett särskilt ramavtal. Ramavtalet tecknades 1989 och trädde för Sveriges del i kraft 1992. Island anslöt sig 2001.

Ramavtalet möjliggör samarbete mellan ansvariga myndigheter i de nordiska länderna i syfte att underlätta erforderligt ömsesidigt bistånd vid olyckshändelser i fredstid och att påskynda insättandet av hjälpande personal och materiel.

Syftet med avtalet är att vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser hindra eller begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön.

Genom avtalet förpliktar sig de nordiska länderna att i samband med en olycka eller vid överhängande risk för en olycka, i den omfattning som är möjlig, hjälpa övriga länder.

Enligt artikel 3 i ramavtalet får en myndighet i en avtalsslutande stat som vid olyckshändelse svarar för åtgärder för att hindra eller begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön begära bistånd direkt hos behörig myndighet i annan avtalsslutande stat. Den myndighet hos vilken biståndet begärs avgör därefter om detta kan lämnas.

Den hjälpande staten har rätt till ersättning av den hjälpsökande staten för kostnader för sina åtgärder.

Avtalet har införlivats i svensk lagstiftning genom bestämmelser i 9 kap. LSO.

Enligt dessa får regeringen, en kommun eller en statlig myndighet som ansvarar för räddningstjänst i den utsträckning som följer av överenskommelser som Sverige ingått med Danmark, Finland, Island eller Norge begära bistånd från eller lämna bistånd till utländska myndigheter vid räddningsinsatser.

Ett stort antal gränskommunala avtal mellan kommuner i Sverige och kommuner i Finland, Norge och Danmark har ingåtts i anslutning till Nordredavtalet.

I den så kallade Hagadeklarationen från ansvariga ministrar 2009 finns en nordisk enighet om att utveckla samarbetet.

Publicerad: 2009-12-02 kl. 10:43
Kontakt:
No such user