Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nordiska generaldirektörer träffas

Tipsa om artikeln
Den 11-12 september deltog MSB:s vikarierande generaldirektör Nils Svartz i ett nordiskt generaldirektörsmöte i Köpenhamn. Generaldirektörerna från MSB och dess nordiska motsvarigheter träffas en gång per år för att diskutera prioriterade samarbetsområden och aktuella frågor.I år stod danska Beredskapsstyrelsen värd för mötet och utöver MSB deltog Finlands inrikesministerium, norska Direktoratet for samfunnsikkerhet och beredskap samt det isländska boverket.

Mötet inleddes med ett miniseminarium där olika teman kopplade till säkerhetssituationen i närområdet diskuterades. Representanter från Danmarks försvars- och utrikesministerium presenterade den aktuella säkerhetspolitiska bilden. Efterföljande diskussion kretsade kring utvecklingen inom totalförsvarsfrågor i de nordiska länderna, framförallt kopplat till planering av det civila försvaret i respektive land.

Terrorhotet i regionen och beredskapsmyndigheters roll stod också på agendan. Nils Svartz gav en presentation om terrorattacken i Stockholm den 7 april och finska inrikesministeriet presenterade händelseförloppet vid attacken i Åbo den 18 augusti. Vikten av ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte kopplat till ländernas arbete med terrorfrågor betonades av samtliga myndighetschefer.

Nästa års generaldirektörsmöte äger rum i Sverige. Under 2018 är Sverige också ordförande i det nordiska Haga-samarbetet om samhällsskydd och beredskap.

”Det breda nordiska samarbetet inom samhällsskydd och beredskap är av väldigt stor betydelse för MSB”, säger myndighetens vikarierande generaldirektör Nils Svartz. ”Vid årets möte identifierade vi flera områden där vi vill stärka utbyte och samarbete ytterligare, t.ex. inom riskkommunikation och frågor kopplat till civilt försvar”.

I anslutning till mötet bjöds deltagarna in till att besöka KRISØV 2017 som genomfördes i Danmark den 13-14 september. KRISØV organiseras vartannat år och årets övning utgick från ett terrorscenario. Övningen syftar till att testa det danska krishanteringssystemet på strategisk och operativ nivå. MSB:s vikarierande generaldirektör Nils Svartz deltog i besöksprogrammet.
Publicerad: 2010-12-17 kl. 11:46 | Senast granskad:2018-02-01 kl. 12:49
Kontakt:
Julia Fredriksson Julia.Fredriksson@msb.se
Rolf Nordengren Rolf.Nordengren@msb.se