Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Hagagrupp - Kriskommunikation

Tipsa om artikeln

Danmark leder gruppen.

Uppdrag

Det redan existerande och informella samarbetet om krisportalerna ska utvärderas för att utreda om samarbetet kan formaliseras, utökas till fler nordiska länder samt fokusera ytterligare på kommunikation vad gäller krisportalerna.

Gruppens arbete

  • Det existerande nordiska samarbetet för krisportalerna ska vidareutvecklas och omfatta samtliga nordiska länder.
  • Det ska etableras hänvisningar på de existerande krisinformationsportalerna till övriga länders krisinformationsportaler.
  • Möjligheterna till att ytterligare stärka kommunikationsdelen i portalerna ska undersökas närmare. Detta kan med fördel ske som ett led i erfarenhetsutbytet de nordiska länderna emellan.

Genomförda aktiviteter och resultat

Sedan 2007 hålls ett eller flera möten per år då representanter för krisportaler/kriskommunikation i Norge, Sverige och Danmark träffas. I enlighet med Haga-deklarationen inriktas arbetet på att breddas och utvecklas.

Under 2010 har Haga-gruppen för kriskommunikation träffats vid två tillfällen. I februari träffades man i Oslo för att inleda diskussioner om ett fördjupat samarbete enligt det uppdrag man har. Mötet resulterade i en lista av möjliga samverkansområden.

I november var Sverige värd för ett möte med gruppen för kriskommunikation då man konkretiserade de områden som pekats ut för samverkan. Man diskuterade även hur den ursprungliga krisportalsgruppen kan utökas mot ett bredare kriskommunikationsperspektiv.

Under 2010 har även andra kontakter tagits mellan Norge, Sverige och Danmark i frågor som rör kriskommunikation. Bland annat har Sverige delat med sig av erfarenheter och kunskap till Norge vad gäller uppbyggnad av en krisportal, ett arbete som nyligen inletts i Norge.

Möjliga samarbetsområden

Teknik och systemmässiga förhållande

För att etablera, utveckla och drifta en krishemsida/krisportal krävs lösningar på en rad tekniska frågor. Här kan flera ämnen tas upp till diskussion; hosting, hemsidans placering på servern, drift, tekniska frågor för webbplatsen såsom webbsupport t.ex.

Rutiner

För att systemet ska fungera dagligdags och i krissituationer är det viktigt att det finns rutiner fastlagda. Det kan handla om beredskapsplaner, bemanning, utbildning och övning, brukarmanualer och utvärderingsinstrument.

Kontakt med ansvariga myndigheter

Kontakten med myndigheter är nödvändigt för en webbplats för kriskommunikation. Gruppen kan delge varandra erfarenheter vad gäller hur samarbetet med myndigheter kan utvecklas.

Kontakt med medborgare och medier

I kriskommunikation är medborgare och medier primära målgrupper för information om en given händelse. Gruppen kan utbyta erfarenheter, t ex om hur medborgarna använder sig av hemsidan, utvärderingar och statistik av medborgarnas användning

Kriskommunikation

Kommunikation mellan medborgare, myndigheter och medier under en kris är en process där förmedlingen av relevant information spelar en central roll. Gruppen kan diskutera ett antal frågor, t.ex. hur kan information bäst förmedlas, ändamål och kommunikativa metoder?

Publicerad: 2010-12-22 kl. 13:47 | Senast granskad:2017-07-19 kl. 13:31
Kontakt:
Petter Nyhlin Petter.Nyhlin@msb.se