Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Hagagrupp - Brandförebyggande

Tipsa om artikeln
Danmark leder gruppen.
Kontakt

Uppdrag

Genomföra en workshop med deltagare från de nordiska beredskapsmyndigheterna och övriga relevanta aktörer med syfte att dela kunskaper och erfarenheter om attityd- och beteendepåverkan i det brandförebyggande arbetet.

Workshop

En workshop genomfördes i Köpenhamn, 15-17 november 2010. Temat var "Taktisk brandforebyggelse" och är ett dansk begrepp för förebyggande arbete genom information, utbildning och rådgivning.

18 personer deltog från Norge, Finland, Danmark och Sverige. Deltagarna representerade olika organisationer som arbetar med brandinformationsfrågor.

Från Sverige deltog Katarina Rydberg, Alexandra Johansson och Anders Lundberg från MSB och Sofia Merkert från Brandskyddsföreningen.

Workshopen hade följande punkter på dagordningen:

  • Nationella strategier för brandförebyggande arbete
  • Särskilda fokusområden och utmaningar
  • Metoder för attidydförändringar
  • Erfarenhetsutbyte om målgruppsanalyser, utvärdering etc
  • Praktiska erfarenheter av kampanjarbete mm
  • Presentation av framgångsrikt och aktuellt informationsmaterial
  • Identifiering av möjliga samarbetsprojekt

De nordiska länderna har mycket gemensamt men det finns även viktiga skillnader som bland annat återspeglar sig i vilka budskap som står i fokus i kampanjer och informationsmaterial.

Likheterna består bland annat i målgrupperna. I samtliga av de nordiska länderna är äldre personer en uttalad riskgrupp och man fokuserar även på att informera om brandskydd i skolan.

Däremot skiljer det sig mellan länderna vilka tillvägagångssätt vi väljer för att nå målgrupperna.

Det finns även viktiga skillnader i t ex hur informationsmaterial finansieras, samarbetet mellan myndighet och intresseorganisationer, vilka organisationer som är aktiva på lokal nivå osv.

Workshopen var mycket inspirerande och lärorik för alla deltagare. På den sista punkten om möjliga samarbetsprojekt så enades deltagarna om ett första, till synes enkelt, steg att ha ett gemensamt datum för en nordisk brandvarnardag.

Deltagarna var också överens om att denna typ av erfarenhetsutbyte mellan länderna, med en bred representation från olika organisationer, bör genomföras regelbundet. Detta första möte gav en bra grund för löpande kontakter mellan de olika organisationerna. Ytterligare ett samarbetsprojekt med en mer långsiktig inriktning om hur vi når riskgrupperna fördes på tal och kommer att tydliggöras inom ramarna för ”Nordisk brandförebyggande möte” och ”NordEx”, vilka är nordiska grupper inom brandskyddsområdet som lyder under Nordiska Ministerrådet.

Publicerad: 2010-12-07 kl. 10:20
Kontakt:
Anders Lundberg Anders.Lundberg@msb.se