Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Cross-border avslutade sitt projekt i Stockholm

Tipsa om artikeln
EU-projekt Cross-border har identifierat fyra områden där man bör se över förutsättningarna för att vidga och utöka det nordiska samarbetet. Slutsatser och rekommendationer från projektet presenterades under en konferens i Stockholm 7-8 december.

Projektdeltagare och inbjudna gäster från hela Norden, samt representant från EU-kommissionen Soleil Beaulieu, hälsades välkomna av Åsa Kyrk-Gere, projektledare. Åsa inledde med att för åhörarna berätta om bakgrunden till Cross-border. Avstampet för projektet togs i Haga-deklarationen från 2009 och den vision som där formulerades:

Vision that the Nordic fire and rescue cooperation develops towards a wider civil protection (samhällsskydd och beredskapsperspektiv) perspective.

Plattform för dialog

Åsa berättade att man, för att visionen skulle kunna realiseras, insåg behovet av att skapa en bred plattform för dialog. Representanter från projektet har kommit från alla nordiska länder, från olika nivåer med många olika erfarenheter inom området samhällsskydd och beredskap.

Projektet - ett verktyg

Nödvändigheten av att skapa resurser för möjligheten att mötas, anordna workshops och genomföra studier gjorde att man gick in med en EU-ansökan, som beviljades. Därmed, förklarade Åsa, blev EU-projektet Cross-border ett verktyg för att arbeta för en nordisk vision om utökat samarbete.

Bengt Sundelius öppningstalade

Bengt Sundelius som arbetar med forskning på MSB har ett internationellt engagemang och ett brett kontaktnät. Han höll ett öppningstal som både inspirerade och utmanade till nya tänkesätt.  Disharmoni, som faktiskt råder i internationellt samarbete, ska vi inte vara rädda för menade Bengt till exempel; självklart finns det skillnader och problem inom området civil protection - om det utmärkande draget skulle vara harmoni skulle ju inte samarbete behövas!

Spänningar ska diskuteras

Spänningar mellan olika nivåer i samhället (lokalt - internationellt) och ”mentala glapp” leder till disharmoni. Risken är att ett nödvändigt samarbete över gränser inte utvecklas vidare. Men genom öppna diskussioner samt ett mödosamt och stegvis arbete kan det nordiska samarbetet inom samhällsskydd och beredskap förbättras och utvecklas.

Inter-mestic

Bengt Sundelius introducerade även några nya begrepp i sammanhanget.  ”Intermestic” förklarade han handlar om en slags medelväg mellan det interanationella (inter) och det nationella (domestic) arbetet, alltså något som relaterar till samarbete i gränsområden.

Trans-governmental

Trans-govermental nämndes även och handlar om experters samarbete. Det är ett samarbete som kan ske på egna villkor inom ett specifikt område. Cross-borders arbetssätt är ett exempel på det och innebär att de som är mest berörda och kunniga på olika nivåer också ska vara delaktiga för att utveckla sitt område.

Projektets slutsatser och rekommendationer

Efter inledande tal av Åsa och Bengt ägnades större delen av första eftermiddagen åt grundliga presentationer av de olika identifierade områdena samt de resultat och rekommendationer som projektet föreslår för varje område. 

Helena Lindberg om Cross-borders vision

MSB:s generaldirektör talade efter presentationerna. Hon var mycket positiv och menade att projektets resultat kan ge en bra skjuts till vidare utveckling av nordiskt samarbete.  De fyra områden som projektet identifierat ger en bra struktur och kommer att ge input till fortsatta diskussioner, bland annat i kommande nordiska GD-möten och ministermöten.

Ministermöte i Helsingfors

Helena delgav även åhörarna något om vad som sades på senaste ministermötet.  Ministrarna kom överens om fördjupat områden på en mängd områden, bland annat inom kriskommunikation samt att arbeta med ett ramverk för att underlätta ömsesidigt nordiskt deltagande i övningar, utbyte av experter samt att etablera ett nordiskt utbildningsforum. Läs mer om konklusionerna från ministermötet här.

Vägen framåt

Andra dagen ägnades åt att diskutera olika vägar för att gå vidare och implementera resultat och rekommendationer från projektet. Gruppdiskussioner var en del i det. Det var en genomgående positiv anda. Det nordiska samarbetet har vind i seglen, ministermötets konklusioner är ett tecken på det. Cross-border avslutade sitt projekt men arbetet med att utveckla och vidga det nordiska samarbetet fortsätter.

Åsa Kyrk-Gere, Soleil Beaulieu från EU-kommissionen och MSB:s GD Helena Lindberg.

Åsa Kyrk-Gere, Soleil Beaulieu från EU-kommissionen och MSB:s GD Helena Lindberg var alla väldigt positiva till de goda förslag och rekommendationer som projektet kunde presentera. 

Gruppbild från Cross-borders slutkonfererens.

Publicerad: 2011-12-15 kl. 10:43
Kontakt:
No such user