Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Cross-border - Resultat och rekommendationer

Tipsa om artikeln
Cross-border har under projekttiden identifierat fyra viktiga områden där förutsättningarna kan öka, för att vidga och utveckla det nordiska samarbetet på lokal och regional nivå. De fyra områdena rör legala, strukturella och funktionella förutsättningar samt förutsättningar för att höja kunskaper och medvetande.

Utökade legala förutsättningar

Projektet har inventerat de nordiska avtal som finns inom området. Därutöver har man gjort en djupare studie av Nordred-avtalet, som är ett ramavtal mellan samtliga nordiska länder. 

Nordred-avtalet ger en juridisk grund för ett samarbete och det täcker in alla nivåer samt ger uttryck för generella principer inom området. 

Däremot omfattar avtalet endast olyckor och rör i dagsläget framför allt räddningstjänstens område. Avtalet täcker inte hela hotskalan med den bredd av samhällsstörningar som kan inträffa och berör då inte heller andra samhällsaktörer.

Projektet konstaterar även att det finns begränsade kunskaper om avtalet och hur det kan användas. Eftersom det är ett juridiskt dokument är det inte särskilt användarvänligt och praktiskt i konkreta situationer.

Förslag:

 • Bredare avtal, som täcker hela hotskalan samt alla faser– kan ske genom att ett nytt avtal tas fram eller genom tillägg till Nordredavtalet
 • Guide för praktisk tillämpning av Nordredavtalet

 

Utökade strukturella förutsättningar

Projektet har identifierat pågående gränssamverkan och funnit att det i dag finns brist på samarbete i regioner som skulle tjäna på att utveckla det gränsöverskridande samarbetet. 

Man ser att det finns brister i struktur för att formalisera gränssamarbeten. Lokala och regionala gränsräddningsråd ser väldigt olika ut vad gäller vilka aktörer som ingår och vilka frågor man samarbetar kring. Här kan ett nationellt stöd vara bra och det skulle även vara en fördel om man kunde dela och lära av varandras erfarenheter.

Inom projektet har man drivit ett mindre pilotprojekt där Kiruna i Sverige, Narvik i Norge och Norra Lappland i Finland  tillsammans har startat upp en plattform för samarbete. En viktig del i det arbetet har varit att jämföra varandras risk- och sårbarhetsanalyser, identifiera gemensamma resurser och även vilka aktörer som behöver finnas med i ett samarbete.

Erfarenheterna från pilotprojektet har varit viktiga för projektet och för slutsatser och rekommendationer.

Förslag:  

 • En gemensam nordisk struktur för lokal/regional gränsöverskridande samverkan och sekorssamverkan.
 • Medvetandehöjande- och kunskapshöjande utbildning/övning i gränsöverskridande samverkan

 

Utökade funktionella förutsättningar

Projektet har tittat på de praktiska förutsättningarna för samarbete på lokal och regional nivå i gränsområden, till exempel hur man kan ge och ta emot hjälp vid en händelse. Man har även tittat på rutiner för larm och varning i de olika länderna. 

Man kan konstatera att det finns många likheter mellan de nordiska länderna och stark grundval för samverkan. Däremot kan samarbetet på lokal och regional nivå underlättas på olika sätt.

Det finns i dag inte några naturliga kontaktvägar mellan beredskapsfunktioner i de olika nordiska länderna. Man saknar även en helhetsbild över hur larm och varning sker och ser ut i de olika länderna. Även i detta sammanhang ser man att det saknas kunskap om hur man konkret kan tillämpa olika avtal, vilka gemensamma resurser det finns och hur de kan användas. 

Förslag: 

 • Nätverk för beredskapsfunktioner
 • Varning- och larmrutiner: en nordisk karta

 

Utökade förutsättningar för att höja kunskaper och medvetande

Projektet har på flera olika sätt identifierat att det finns ett stort behov av att förbättra kunskaper och medvetenhet om de möjligheter som finns till gränsöverskridande samarbete. 

Flera av förslagen rör därför nordiskgemensam utbildning, övning och andra kompetenshöjande aktiviteter. Ett av förslagen handlar om att bygga upp en gemensam nordisk web för att dela information och erfarenheter. Man behöver även göra en del forskning på frågor som relaterar till nordiskt samarbete, till exempel för att finna metoder för att göra nordiska risk- och sårbarhetsanalyser och teknisk forskning där man bland annat kan se hur TETRA-systemen kan användas i nordiskt samarbete. 

Förslag:

 • Nordisk gemensam webbplats
 • Utbildning - i delar som rör nordiskt samarbete, t ex avtal
 • Nordiska övningar
 • Nordisk kurs i gränssamverkan 
 • Forskning 

Ella Carlberg MSB, Bente Michaelsen från norska DSB och Tiina Peltola-Lampi från finska Inrikesministeriet.

Ella Carlberg MSB, Bente Michaelsen från norska DSB och Tiina Peltola-Lampi från finska Inrikesministeriet är några av de som har analyserat Nordredavtalet och som presenterade förslag för att öka de legala förutsättningarna för gränssamarbete. 

Thomas Winnberg

Thomas Winnberg från Kiruna presenterade rekommendationer för att öka de strukturella förutsättningarna för gränssamarbete.

Publicerad: 2011-12-15 kl. 13:26
Kontakt:
No such user