Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Bro

Cross-border

Tipsa om artikeln
-De som lever i ett gränsområde och verkar lokalt tycker att samarbete är självklart! Åsa Kyrk-Gere brinner för att utveckla gränssamarbetet inom samhällsskydd och beredskap.

Gräns inget hinder för samarbete

Åsa KyrkÅsa Kyrk-Gere arbetar på MSB och är initiativtagare till EU-projektet Cross-border. Projektet är ett verktyg för att utveckla gränssamarbetet mellan de nordiska länderna inom samhällsskydd och beredskap.

Tillbaka från en miniworkshop med representanter från Gränsräddningsrådet Värmland, Dalarna och Hedmark är hon stärkt i sin uppfattning att den nationella nivån måste undanröja formella och finansiella hinder till gagn för ett bättre samarbete för de som verkar i Norden.

Även om gränssamarbetet har gamla anor finns en hel del kvar att utveckla. De som arbetar med krishantering i gränsområde vet vilka brister som finns i dag, menar Åsa. Det finns en berättigad kritik mot att vi som verkar nationellt inte alltid förstår vilka behov som finns lokalt. Avtalsprobelmatiken är ett exempel på det.

-Avtalssituationen kan liknas vid en scweizerost. Nordred finns på nationell nivå och på lokal nivå finns en mängd avtal. Häremellan finns luckor. När en olycka händer får de som ska leda insatser ofta "köra puckelpist" för att finna lösningar för stunden.

En tänkbar lösning som Åsa ser är ett förändrat och mer generellt avtal som är heltäckande.

Gränsöverskridande beredskapszoner 

Redan i dag görs en hel del som inte finns inskrivet i avtal. I grund och botten handlar det om sunt förnuft och en stor portion medmänsklighet. Ambulanshelikopter till exempel finns inte i Värmland men det finns i Norge, en bit in över gränsen. Har de möjlighet att hjälpa till vid insats så görs det redan idag även om det inte finns avtalat.

En lösning som föreslagits av de lokalt verkande aktörererna är "gränsöverskridande beredskapszoner". Beredskapen planeras då inte utifrån traditionell nationsgräns som delar län och fylke utan utifrån en mer "naturlig geografisk zon".

-Lokalt ska man ha alla möjligheter att verkligen möta ett uppkommet hjälpbehov även om insatsen innebär att resurserna tas från andra sidan nationsgränsen, anser Åsa och säger att hon delar åsikten med de som arbetar lokalt med krishantering.

Olika system

En annan utmaning i gränssamarbetet är att varje land har sin struktur, sitt system och sina rutiner vad gäller hantering av olyckor och kriser.

-Vi måste lära känna varandras system, menar Åsa. Det finns ett stort behov av utbildning, utbytesprogram och nätverk inom samhällsskydd och beredskap. Egentligen är gränssamverkan helt naturligt för de som lever nära gränsen, men för att underlätta ett mer strukturerat samarbete behövs den här typen av insatser. 

-Människor möts, utbildar sig, arbetar och gifter sig över gränsen i dag. Det är ett naturligt tillstånd i gränsregioner. Självklart ska även god samverkan ske vid olyckor och kriser som sker vid gränsen.

Nya gränsräddningsråd?

Cross-border används för att fortsätta utveckla gränssamverkan. Kiruna, Narvik och Torneå deltar tillsammans i ett pilot-projekt där man utgår från ett samlat samhälls- och beredskapsperspektiv.

-I den här regionen med stora avstånd och ofta små ekonomiska medel kan gemensamma resurser och gemensamma insatser vara oerhört viktigt.

En del av projektet kan bli att utarbeta risk- och sårbarhetsanalyser utifrån ett geografiskt område som inte stannar vid gränsen. Eftersom risker inte känner gränser kan inte heller planering för hantering av olyckor och kriser begränsas på det sättet.

-Visionen är gränslös samhällsskydd och beredskap, avslutar Åsa.

Publicerad: 2010-11-19 kl. 10:56
Kontakt:
Åsa Kyrk Gere Asa.KyrkGere@msb.se