Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nordiskt samarbete

Samarbetet i närområdet med de nordiska grannländerna har historiska traditioner. Geografisk, kulturell och språklig närhet samt gemensamma värderingar i fråga om demokrati och jämlikhet utgör grund för fruktbart samarbete. Det nordiska samarbetet är i dag högt prioriterat.

Hagasamarbetet

Det nordiska ministersamarbetet inom området beredskap mot stora olyckor och kriser, Hagasamarbetet, har pågått sedan 2009 i samband med att ministrarna enades om Haga I-deklarationen. År 2013 enades ministrarna om Haga II-deklarationen som omfattar en gemensam vision om ”Ett robust Norden utan gränser”. Visionen siktar mot ett samhälle där sårbarheten minskar, samtidigt som förmågan att hantera allvarliga olyckor och kriser och återställa funktionalitet stärks.

Nordiska GD-möten

Generaldirektörerna från MSB och dess nordiska motsvarigheter träffas en gång per år för att diskutera prioriterade samarbetsområden och aktuella frågor.

Så bygger vi säkerhet i Norden

En framtagen skrift som är avsedd att bidra till arbetet med ett effektivare och mer strukturerat informationsutbyte och samarbete mellan de nordiska länderna i frågor om säkerhet mot hot och risker i hela hotskalan. Fokus ligger på det samarbete som bedrivs på myndighetsnivå och hur detta skulle kunna utvecklas.
Ambulanshelikopter

Nordred

Nordred är ett nordiskt samarbete för räddningstjänst mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Nordreds syfte är att på olika sätt främja samverkan inom räddningstjänsten mellan länderna, både vad gäller operativ samverkan i räddningsinsatser men också för samarbete för att utveckla räddningstjänsten.