Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB samordnar det svenska civila deltagandet inom Nato/PFF - Partnerskap För Fred

Tipsa om artikeln
MSB har regeringens uppdrag att samordna det civila krisberedskapsarbetet inom Nato/Partnerskap För Fred samarbetet. Nato/PFF är ett viktigt internationellt samarbetsformat för erfarenhetsutbyte, utbildning och övning samt samordning vid katastrofinsatser inom området samhällsskydd och beredskap. Sverige representeras av 7 nationella myndigheter i olika planeringsgrupper.
Fakta
I handboken International CEP Handbook 2009 har MSB under 2009 kartlagt krisberedskapsarbetet i samtliga Nato/PFF länder. 
 
Den beskriver i korthet strukturer, roller och organisationer som är verksamma inom området civilförsvarsplanering.
 
Den sjunde upplagan av boken, uppdaterad och expanderad finns nu att beställa hos MSB.
 
 

Nato/PFF inrättades 1994 som ett konkret, militärt och förtroendeskapande säkerhetssamarbete i Europa. PFF är ett samarbetsinitiativ mellan Nato och icke-Natoländer i Europa, Centralasien och södra Kaukasien. För vissa länder har partnerskapet inneburit en förberedelse för medlemskap i Nato. Sverige har deltagit i samarbetet sedan det inrättades och har varit en aktiv PFF-nation, militärt såväl som civilt. Samarbetet inom Nato/PFF är baserat på frivillighet, vilket innebär att de enskilda partnerländerna själva avgör i vilken utsträckning och på vilket sätt de önskar delta i de olika aktiviteter som samarbetet erbjuder.

För svensk del har Nato/PFF varit ett framgångsrikt instrument för den militära förmågeutvecklingen samt den civila krishanteringsförmågan som är nödvändig för att kunna bidra till internationell krishantering, katastrofinsatser och fredsfrämjande verksamhet. Euro-Atlantiska Partnerskapsrådet – EAPR är det politiska format som Sverige deltar i inom Nato/PFF. EAPR är således den politiska ramen som utgör möjligheten till samarbete mellan Sverige och Nato.

Inom Nato:s civila samarbetsområde (eng. Civil Emergency Planning, CEP) hanteras frågor rörande civil krisberedskap och humanitära katastrofinsatser. Samarbetet kring dessa frågor syftar till att koordinera nationella planeringsaktiviteter så att civila resurser ska kunna användas så effektivt som möjligt, t.ex. vid humanitära katastrofinsatser samt i beredskapen för att skydda civilbefolkningen, särskilt mot verkningarna av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen (CBRN) men också vad gäller skyddet av kritisk infrastruktur.

Kommittén för civil beredskapsplanering (eng. Civil Emergency Planning Committee, CEPC) är det forum där både civil krisberedskap och katastrofinsatser diskuteras. Kommitténs roll är policyinriktande och rådgivande till Nordatlantiska rådet (eng. North Atlantic Council, NAC). Sverige representeras av Försvarsdepartementet och svenska Natodelegationen i CEPC. Inom ramen för de fyra underordnade planeringsgruppernas arbete är sju svenska civila myndigheter aktiva med att utveckla arbetet för effektivt utnyttjande av civila resurser i en krissituation. Denna struktur återges nedan. 

Samarbetsområden

2011 beslutade regeringen en reviderad raminstruktion för detta arbete. Regeringen lyfter särskilt fram följande områden som prioriterade för Sveriges deltagande:

 • nya hot och utmaningar såsom skydd av kritisk infrastruktur och samhällsviktig verksamhet
 • övning och utbildning
 • CBRN
 • civil-militär samverkan, exempelvis inom transportområdet
 • stöd till det svenska engagemanget i Nato-ledda insatser
 • flygmedicinsk evakuering, samt
 • katastrofhantering och civil krishantering.

EADRCC – Euro-Atlantic Disaster Response and Coordination Centre är den funktion inom Nato som koordinerar civila katastrofinsatser. Centret samlar personal från flera länder och man bedriver även en omfattande övningsverksamhet. EADRCC upprätthåller en regelbunden dialog med länderna inom Nato/PFF för att förstå vilka typer av förmågor som man kan bidra med vid en insats.

Ansvarsfördelning

På bilden visas den civila kommittéstrukturen inom Natosamarbetet där även svenska deltagande myndigheter återges.  

På bilden visas den civila kommittéstrukturen inom Natosamarbetet där även svenska deltagande myndigheter återges

Som stöd för arbetet i planeringsgrupperna har regeringen pekat ut följande myndigheter:

 • Affärsverket svenska kraftnät
 • Energimyndigheten
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Kustbevakningen
 • Post- och telestyrelsen
 • Försvarsmakten
 • Sjöfartsverket
 • Försvarshögskolan
 • Statens veterinärmedicinska anstalt

Ta del av raminstruktionen för det civila krisberedskapsarbetet inom Nato/PFF, beslutad av Sveriges regering 

Publicerad: 2009-09-30 kl. 11:21 | Senast granskad:2017-07-05 kl. 09:42
Kontakt:
Sara Bogefeldt Darlin Sara.BogefeldtDarlin@msb.se