Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Flaggor

MSB:s EU-arbete

Tipsa om artikeln
Sveriges medlemskap i EU betyder att EU-arbete är en del av vardagen inom MSB. Genom att i samråd med Regeringskansliet medverka med expertis i olika EU-fora bidrar MSB till att sakfrågorna utvecklas utifrån regeringens politiska inriktning.

EU-beslut

Sverige måste följa många beslut som har fattats på EU-nivå. Vissa beslut blir direkt gällande i Sverige, i andra fall kan de behöva omvandlas till svensk nationell lagstiftning.

Sverige förhandlar med de andra medlemsstaterna inom EU på regeringens uppdrag i EU:s olika institutioner, som till exempel i ministerrådet som är EU:s högsta beslutande organ.

Många svenska myndigheter är involverade i arbetet med att initiera, förhandla och genomföra olika EU-beslut. Det sker i samråd med Regeringskansliet som kan välja att delegera uppgifter till myndigheter som innehar den sakkunskap som behövs för att styra regeringens EU-arbete.

Sakexperter företräder Sverige i EU

MSB bidrar till utveckling av nya förslag som förbereds av EU-kommissionen, stödjer Regeringskansliet i förhandlingar om förslag som EU-kommissionen lägger fram i ministerrådet och deltar i genomförandet av rättsakter på EU- och nationell nivå.

MSB har en skyldighet att stödja regeringen och Regeringskansliet i frågor som berör MSB:s verksamhetsområde på EU-nivå. Konkret betyder det att MSB ställer den personal till förfogande för Sveriges deltagande i EU som begärs av regeringen.

Sakexperter vid MSB företräder Sverige i arbetsgrupper som är knutna till EU-kommissionen, i EU-kommissionens genomförandekommittéer som är kopplade till rättsakter som ska förvaltas av genomförandekommittéerna inom ramen för det som kallas kommittéförfarandet, samt vid behov som sakexperter i rådsarbetsgrupper.

EU i MSB:s verksamhetsområden

MSB har ett brett ansvarsområde vilket innebär att MSB:s verksamhet också har en bred spridning inom EU. Man kan hitta MSB:s frågor i nästan alla EU-kommissionens olika generaldirektorat.

Utöver det som kallas civilskydd och som faller inom ramen för verksamheten inom EU-kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd (DG ECHO) finns det flera andra verksamhetsområden inom EU som MSB berörs av. I menyerna till vänster hittar du länkar till information om EU-arbete inom MSB:s olika verksamhetsområden.

Publicerad: 2009-09-10 kl. 15:40 | Senast granskad:2014-02-05 kl. 15:50
Kontakt:
Jennie Dahlén Jennie.Dahlen@msb.se