Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Barentsrådet

Tipsa om artikeln
Barentsrådet, eller Barents Euro-Arctic Council (BEAC), är ett forum för det mellanstatliga samarbetet i Barentsregionen.

Rådet bildades 1993 för att stödja och främja det regionala samarbetet i de nordligaste delarna av Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Förutom dessa länder är även Island och Danmark medlemmar.

Medlemsländerna samarbetar bland annat inom området räddningstjänst. Målet med samarbetet är att öka möjligheterna att kunna bistå varandra över nationsgränserna vid olyckor eller naturkatastrofer. Den låga befolkningstätheten i nordligaste Europa innebär att räddningstjänstresurserna är få och utspridda i ett mycket stort område. Ibland kan de närmast tillgängliga resurserna finnas i ett grannland. Med andra ord har länderna i området nytta av att samarbeta och bistå varandra.

Samarbete vid nödsituationer

I januari 2008 undertecknade regeringarna i Finland, Norge, Ryssland och Sverige ett avtal om samarbete för förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer i Barentsregionen. Avtalet omfattar gränsöverskridande samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer inom regionen.

Det omfattar också gemensamma övningar och utbildningar med sikte på att förbättra de avtalsslutande parternas förmåga att lämna snabb och effektiv hjälp vid räddningsinsatser. Avtalet tar således sikte på dels operativa insatser, dels utbildning och övning i syfte att förbättra parternas förmåga att lämna snabbt och effektivt stöd vid räddningsinsatser. Avtalet kan för Sveriges del komma att beröra resurser som rör såväl kommunal som statlig räddningstjänst men även andra resurser såsom militära. Sjukvårdsresurser nämns inte i avtalet, men det är inte uteslutet. 

Lokal förmåga över gränser

Ett av syftena med avtalet är att parterna ska kunna använda en annan stats resurser när dessa finns närmare olyckan. Det gäller även om det är fråga om en mindre olycka. Vid den här typen av olyckor kommer i första hand den kommunala räddningstjänstens (Norrbotten och Västerbotten) resurser att beröras.

Den kommunala räddningstjänsten kommer också att beröras då det är fråga om omfattande skogsbränder eller större olyckor. I dessa fall kan det bli fråga om stöd från MSB (olje- och kemsanering), Kustbevakningen (miljöräddning till sjöss), Polisen och Sjöfartsverket (eftersök av försvunna).

Ytterligare resurser från andra myndigheter kan också komma ifråga. Ett annat syfte med avtalet är att underlätta gränspassage vid akuta insatser.

Ett Barents Joint Kommitté med representanter från alla Barents-länder har tillsatts för att genomföra och samordna tillämpning av avtalet.

Publicerad: 2009-12-11 kl. 15:35
Kontakt:
Julia Fredriksson Julia.Fredriksson@msb.se
Rolf Nordengren Rolf.Nordengren@msb.se