Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Baltikum

Tipsa om artikeln
När de baltiska staterna blev självständiga i början av 1990-talet startade ett omfattande utvecklingssamarbete mellan länderna och Sverige.

I början kallades stödet för suveränitetsstöd och syftade till att stärka deras nyvunna självständighet. Stödet skulle även bygga upp långsiktiga relationer mellan institutioner och organisationer och stärka det regionala samarbetet.

Stödet till de baltiska staterna var i form av utbildning, utbyte av erfarenheter och ett relativt omfattande materielbistånd. I samband med att staterna blev medlemmar i EU förändrades relationerna till Sverige.

Samarbetet har utvecklats till ett nära grannlandssamarbete för att skydda människor, miljö, egendom och kulturarv mot effekter av allvarliga naturolyckor, teknologiska olyckor och miljöolyckor.

Samarbete om räddningstjänst

Ett exempel är överenskommelsen om räddningstjänstsamarbete där länderna åtar sig att stötta varandra vid svåra olyckor, samt att samarbeta inom forsknings-, utvecklings- och utbildningsområdena. Regeringarna i Sverige och respektive land har undertecknat detta avtal.

Om en part behöver hjälp av den andra parten i händelse av en allvarlig olyckshändelse eller överhängande fara för en olyckshändelse, kan den begära sådan hjälp. Parterna åtar sig att lämna den hjälp som parten bedömer möjligt att lämna och har tillgängligt.

Kostnaderna för hjälpen ska, om inget annat överenskoms mellan parterna, betalas av den part som begärt hjälpen. Den hjälpande parten kan erbjuda sin hjälp helt eller delvis utan kostnad, eller senare efterskänka hela eller en del av återbetalningsskyldigheten.

Rutiner och resurser

Tillsammans med de baltiska räddningstjänsterna utvecklar MSB bland annat rutiner och resurser för snabbinsatsstyrkor som kan stötta upp grannlandet i samband med kemikalieolyckor, skogsbränder och oljeutsläpp på land.

MSB har i avtalet utsetts till behörig myndighet för den praktiska utvecklingen och tillämpningen av samarbetet inom ramen för denna överenskommelse, inklusive frågor som berör framställningar om hjälp och beslut om att lämna hjälp.

Publicerad: 2009-12-11 kl. 15:26
Kontakt:
Julia Fredriksson Julia.Fredriksson@msb.se
Rolf Nordengren Rolf.Nordengren@msb.se