Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Internationellt samarbete

Tipsa om artikeln
I en komplex värld, där vi kan se samband mellan många av de händelser som vi vill förhindra och förbereda samhället för, är samarbete över gränserna avgörande. MSB har ansvar för ett flertal samarbetsavtal och deltar i en rad andra former av samarbeten inom området samhällsskydd och beredskap.

MSB förvaltar en rad olika samarbetsavtal med ett antal länder och organisationer. Dessa avtal styrs av inriktningen för den svenska säkerhets- och utrikespolitiken.

I vårt närområde har vi bland annat flera olika avtal om samarbete i räddningstjänstfrågor med våra grannländer: Baltikum, Ryssland och Ukraina. Mellan de nordiska länderna finns Nordred-avtalet, som ger stora möjligheter att samverkan på regional och lokal nivå. Vi deltar också i flera samarbetsorganisationer som bildats för att öka säkerhet och medlemmarnas förmåga i frågor som rör samhällsskydd och säkerhet – till exempel Östersjöstaternas råd (CBSS) och Arktiska rådet.

Sydöstra Europa är ett område som ofta drabbas av svåra naturolyckor. Katastroferna låter sig inte hindras av nationsgränser och grannländerna samarbetar därför alltmer genom gemensamma övningar och erfarenhetsutbyte. MSB stödjer därför arbetet i Disaster preparedness and prevention initiative (DPPI).

MSB respresenterar också Sverige i Barentsrådet - Barents Euro-Arctic Council (BEAC) - ett forum för det mellanstatliga samarbetet i Barentsregionen. Rådet bildades 1993 för att stödja och främja det regionala samarbetet i de nordligaste delarna av Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Förutom dessa länder så är även Island och Danmark medlemmar.

EUROMED är ett samarbete som syftar till att skapa ett system för förebyggande, bekämpande och hantering av naturkatastrofer och olyckor i Medelhavsregionen. Projektet leds av Italien och Egypten och har medfinansiering från EU. MSB deltar som observatör och har även genomfört utbildningar för EUROMED.

Publicerad: 2009-09-10 kl. 15:37 | Senast granskad:2015-01-14 kl. 13:52
Kontakt: MSB registratur registrator@msb.se