Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap

Tipsa om artikeln
En övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap – det vill säga hela området skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar - är nu fastställd.

Inriktningen består av en beskrivning av samhällsskydd och beredskap samt tio övergripande principer och förhållningssätt som bör vara vägledande för alla som arbetar inom området.

Inriktningen ska ge en gemensam karta för aktörerna och skapa en grund för gemensam riktning i arbetet. Den ska underlätta kommunikation och samverkan mellan olika verksamheter och tydliggöra behov av åtgärder och prioriteringar, så att aktörerna kan kraftsamla.

Beskrivningen visualiserar beståndsdelarna inom samhällsskydd och beredskap samlat. Det handlar om behovet att skydda vissa värden (det som ska skyddas) mot oönskade händelser (det som hotar). Förmågan som ska skapas handlar om att förebygga det som riskerar att inträffa och att hantera konsekvenserna av det som inträffar. En mängd olika aktörer är ansvariga för att bygga och bära upp en sådan förmåga. Utvecklingen går att påverka med olika slags styrinstrument.

Tio inriktningspunkter

De tio övergripande principerna och förhållningssätten är:

  1. Skapa förmåga att förebygga och hantera
  2. Utgå från principerna om ansvar, likhet och närhet
  3. Skapa förutsättningar för alla att ta ansvar
  4. Stärk allriskperspektivet
  5. Förebygg händelser i första hand
  6. Relatera till det som görs internationellt
  7. Beakta möjligheter och risker med gemensamma resurser
  8. Utveckla det systematiska lärandet
  9. Integrera arbetet med befintliga processer
  10. Identifiera och beakta framtidens hot, risker och utmaningar

Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap
Syftet med inriktningen är att den ska vara ett stöd för alla aktörer som har uppgifter i arbetet med samhällsskydd och beredskap, t.ex. ...
Publikationsnummer:
MSB708
 
 

Faktablad - Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap (pdf, nytt fönster)

Presentation av den övergripande inriktningen (pdf, nytt fönster)

 

Om arbetet med inriktningen

Arbetet med den övergripande inriktningen startade för drygt två år sedan. Under 2012 och första halvan av 2013 genomfördes ett stort antal arbetsmöten och seminarier för att få input till arbetet och stämma av idéer och förslag. Vid dessa möten medverkade i första hand representanter för kommuner, landsting, myndigheter och frivilligorganisationer. MSB har också haft en extern referensgrupp knuten till arbetet.

Detta arbete ledde till att det så småningom fanns ett mycket omfattande underlag framtaget. MSB har sedan, utifrån detta underlag, arbetat fram ett kort, övergripande inriktningsdokument.

Inriktningen faställdes av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg i juni 2014.

Delrapporter från projektet

Delrapport 1 (arbetsmaterial 2012-06-29)(pdf, nytt fönster)

Delrapport 2 (arbetsmaterial 2012-12-20)(pdf, nytt fönster)

Publicerad: 2014-06-10 kl. 10:00 | Senast granskad:2014-06-19 kl. 09:38
Kontakt:
Svante Werger Svante.Werger@msb.se