Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Vanliga frågor och svar

Tipsa om artikeln
Nedan följer ett urval av vanliga frågor och svar kring MSB:s forskningsfinansiering. Hittar du inte de svar du söker här, så skicka gärna din fråga till forskning@msb.se.

Allmänt

 

Jag har en idé om ett forskningsprojekt som jag vill genomföra. Kan MSB finansiera det? 
MSB utlyser forskningsmedel i tematiska utlysningar i öppen konkurrens. Du kan alltså inte ansöka om forskningsmedel utanför våra ordinarie utlysningar.

Vilka formella krav finns för att söka forskningsmedel hos MSB? 
Huvudsökande och projektledare måste vara disputerad och verksam vid ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut. I vissa utlysningar efterfrågar vi forskning som innebär samverkan med andra aktörer såsom näringsliv eller offentlig sektor. Reglerna för vem som kan vara huvudsökande är dock alltid samma, om inte annat anges i utlysningen.

Vilka har möjlighet att ansöka om bidrag för postdoktorala studier?
För att kunna ansöka om postdoktoralt stöd måste din doktorsexamen ha utfärdats inom tre år före ansökan. Det är examensdatum, inte disputationsdatum, som räknas.

Vilka villkor gäller för rätten till resultat i de forskningsprojekt som MSB finansierar? 
Äganderätten till projektets resultat tillkommer utföraren. MSB har rätt att, för vid skapandet förutsägbara såväl som framtida ändamål, fritt använda projektets resultat, inom ramen för myndighetens hela verksamhet. MSB har rätt att bearbeta materialet, överlämna resultat för användning inom annan offentlig verksamhet samt sprida resultaten. Hänsyn ska dock tas till forskarens intresse av att helt eller delvis publicera resultaten som unikt material i vetenskaplig tidskrift eller att skydda en uppfinning genom patent. Vid publicering och i samband med presentationer ska MSB anges som finansiär. Utföraren är skyldig att informera kontaktpersonen vid MSB om kommande publiceringar.

 

Om ansökan och projektet

Vilka regler finns för tid som arbetas i projektet?
Projektansvarig forskare ska arbeta minst 15%av en heltidstjänst i projektet. Medsökande i projektet ska arbeta minst 10% av en heltidstjänst i projektet under den tid de ingår i projektet. 

Vilka aktiviteter/kostnader får jag söka bidrag för?
Du kan söka bidrag för arbetstid (inklusive specificerad overhead) och andra direkta kostnader som uppkommer i samband med projektet, t.ex. resekostnader. Du kan, efter samråd med ansvarig handläggare på MSB också i vissa fall söka bidrag för att täcka mindre konsulttjänster och motsvarande tjänster som används uteslutande för forskningsverksamheten. Utrustning finansieras endast i särskilda fall. Lokalkostnader ska vara inkluderade i OH-påslag. 

Jag har påbörjat en ansökan i ansökningsportalen. Kan en av mina medsökande logga in och se den/färdigställa den?
Du loggar in med ditt personliga Bank-ID eller annan elektronisk legitimation. Dina medsökande kan alltså inte logga in och se eller arbeta i din ansökan.

Finns det en mall för budget?
Nej. Du sammanställer din budget i ett Exceldokument som blir en bilaga till din ansökan. Budget ska minst innehålla: Lönekostnader (ange uppgift för lönekostnader per person) och Övriga kostnader (specificerar de övriga kostnader som kommer att uppstå i projektet som till exempel resekostnader, traktamenten eller kostnader för kommunikation/spridning).

I ansökningsportalen ombeds jag först att beskriva till exempel Syfte och problemställning, Projektmål och Metod för genomförande i teckenbegränsade fält, och sedan ska samma information även skickas in i en mycket längre, bifogad projektbeskrivning. Varför? 
De fält du först fyller i kommer att generera en sammanfattning som främst används som underlag för att fördela ansökningarna på utvärderare som är kompetenta inom just det ämne som du ämnar forska inom. Därför behöver vi både en kortfattad beskrivning, och en mer fyllig som ligger till grund för själva bedömningen.

Kan jag skriva ansökan på engelska istället för på svenska? 
Ja, det går bra.

Vid steg 1-ansökan: Förväntas det ingå referenser i projektbeskrivningen på de fyra sidor som finns till förfogande
Ja, referenser förväntas ingå även vid steg 1-ansökan, då projektbeskrivningen är på högst fyra sidor. 

Hur gör firmatecknare/prefekt för att godkänna att jag skickar in min ansökan? 
Din angivna firmatecknare/prefekt kommer att få ett meddelande från systemet när det är dags att godkänna din ansökan. Hen ska då logga in på e-portalen via https://etjanst.msb.se/ och logga in med sin egen e-legitimation. Därefter går hen direkt till fliken E-tjänster och väljer aktuell utlysning genom att klicka på dess länk i högra kanten (ruta med pil, E-tjänst). I det efterföljande valet mellan att skapa en ny egen ansökan och att godkänna den sökandes väljs det senare och genom att trycka på knappen ”Framåt” lotsas hen vidare till signeringssteget.

I det efterföljande valet mellan att skapa en ny egen ansökan och att godkänna den sökandes väljs det senare och genom att trycka på knappen ”Framåt” lotsas hen vidare till signeringssteget.

Publicerad: 2019-05-07 kl. 13:15
Sök forskning