Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Riskkommunikation och individens beredskap för olyckor, kris och krig

Tipsa om artikeln
Vår omvärld har blivit allt mer oförutsägbar med framtida klimatförändringar och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Planeringen och utvecklingen av ett civilt försvar har återupptagits. Mot bakgrund av detta öppnar MSB en utlysning inom området Riskkommunikation under senare delen av våren 2019.

Det finns ett ökat fokus på att befolkningen behöver vara förberedd, både mentalt och praktiskt, för att kunna hantera såväl fredstida kriser som höjd beredskap och krig. Det finns ett behov av kunskap om hur individer och grupper uppfattar information om hot och risker och hur tar de till sig denna information i relation till det egna ansvaret. Hur ser de på sin egen roll, sin förmåga och delaktighet i samhällets säkerhetsarbete?

Hur människor uppfattar samhällets stöd före, under och efter olyckor och kriser kopplat till bland annat förtroende för och förväntningar på offentliga aktörer, är viktiga aspekter att belysa. Ökad kunskap behövs också om hur olika aktörer, inte minst kommunerna, ser på sin egen roll att stärka invånarnas förmåga att förebygga och förbereda sig för olyckor, kris och krig.

Vilka utmaningar ser aktörerna i arbetet med att kommunicera, involvera och samverka med privatpersoner och olika grupper i frågor som rör vår gemensamma säkerhet? Dessa frågor är viktiga att studera för att MSB ska kunna utveckla sitt arbete med riskkommunikation och stödja andra aktörer i arbetet med att öka kunskapen hos invånarna om hot, risker och beredskap.

Totalt är cirka 15 miljoner kronor avsatta för denna forskningssatsning och utlysningen beräknas öppna i oktober. Mer information kommer innan sommaren.

Publicerad: 2018-02-23 kl. 13:38
Kontakt: forskning forskning@msb.se
Sök forskning