Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Seminarier och konferenser med forskningsinnehåll

Tipsa om artikeln
För dig som vill följa kunskapsutvecklingen inom området samhällsskydd och beredskap anordnar MSB seminarier och kunskapsdagar då vi presenterar den forskning vi finansierar. Här hittar du information om kommande seminarier och dokumentation från redan genomförda.

Seminarier och konferenser 2016

Informationssäkerhetskultur inom och mellan organisationer
Stockholm 11 mars 2016

Hur påverkar förhållningssätt och beteenden inom en organisation informationssäkerheten? Vilka utmaningar finns i samarbetet mellan organisationer som har olika prioriteringar och arbetssätt? En kunskapsdag med fem korta seminarier om informationssäkerhetskultur. Medverkar gör forskare inom programmet SECURIT.Dokumentation finns på SECURIT:s projektsida.

Brand 2016 om bostadsbränder
Karlstad 25 maj 2016

På brandkonferensen i Karlstad den 25 maj kommer tre forskningsprojekt om bostadsbränder finnas med och presentera delar av sina resultat. MSB medverkar även på andra sätt. Mer information finns på Brand-konferensens webbplats www.brandkonferensen.se

Kriskommunikation och digitala medier
Stockholm 21 september 2016

Den 21 september i Stockholm arrangeras en dag om ny kunskap inom kriskommunikation. Mer information kommer att publiceras i kalendern på msb.se. Dagen vänder sig till kommunikatörer på olika nivåer i samhället. Mer information och anmälan.

Forum för naturkatastrofer 2016
Stockholm, 25 oktober 2016

I slutet av oktober (datum ej bestämt) kommer det fjärde Forum för naturkatastrofer att arrangeras. Det är ett samarbete mellan MSB och CNDS, Centrum för naturkatastroflära. Mer information och anmälan.

Forskning för lärande
Sandö/Revinge 28 oktober 2016

Den 28 oktober 2016 hålls en utbildningsdag för MSB:s utbildningsverksamhet i Sandö och Revinge. Utbildningsdagen är inriktqd mot MSB-anställda och studerande vid dessa skolor.

Seminarier genomförda 2015:

Smittsamma sjukdomsutbrott - en global säkerhetsrisk
17 April 2015, Westmanska palatset, Stockholm

Välkommen till ett seminarium där smittsamma sjukdomsutbrott står i fokus för programmet. Frågor för dagen: Vilka risker innebär smittsamma sjukdomsutbrott för det globala samhället. Hur kan Sverige bidra i det globala arbetet mot smittsamma sjukdomar? Kan smittsamma sjukdomar bli ett hot för Sverige idag och i framtiden? Hur övervakar vi smittsamma sjukdomar i Sverige och utomlands? Bland mycket annat presenteras resultaten av tio forskningsprojekt som MSB och SIDA finansierat inom området smittsamma sjukdomar.

Sociala risker – ett hot mot samhället?
22 april, Stockholm

Vad är sociala risker i samhället och hur kan de ge upphov till kriser av olika slag? Hur identifierar och kartlägger man sociala risker? Är det möjligt att arbeta förebyggande genom att bygga förtroende? Kan sociala faktorer förklara en ökad extremism i samhället?
Seminariet består av tre tematiska block:
1. Social grogrund och sociala kriser – hur hänger det ihop?
2. Att identifiera och kartlägga sociala risker och upptäcka social oro.
3. Att förebygga radikalisering och extremism.

Människors förmåga till krisberedskap
1 december 2015, Stockholm

En temadag om människors förmåga till krisberedskap och kommuners möjligheter att stärka förmågan. En dag skräddarsydd för dig som arbetar som beredskapsansvarig eller som kommunikatör på lokal nivå.

Seminarier genomförda 2014:

19 augusti 2014 i Stockholm: Kan det lokala säkerhetsarbetet bli mer effektivt?

Välkommen till en konferens om det säkerhetsarbete som bedrivs i kommunerna. Vad kännetecknar ett bra säkerhets- och trygghetsarbete på lokal nivå? Går det att jobba smartare och mer systematiskt? Kan samhällsekonomiska analysmetoder användas? Kan satsningar utvärderas? Vid konferensen presenteras resultaten av en omfattande forskningssatsning. Möt forskarna och ta del av olika kommuners erfarenheter.
Till konferensdokumentation.

11 november 2014 i Stockholm: Lönar sig nya samarbeten vid olycksräddning?

En väktare som är först vid en olycksplats, en frivillig som får SMS-larm om ett plötsligt hjärtstopp, en hemsjukvårdare som tar hand om skadade i väntan på ambulans. Allt detta är exempel på nya sätt att organisera räddning vid olyckor. Men är det lönsamt? Hur kan det utvecklas vidare? Vad säger forskarna?
Till konferensdokumentation.

18-19 november 2014 i Stockholm: Forum för naturkatastrofer.

För tredje året i rad arrangeras Forum för naturkatastrofer. Det är en mötesplats för kunskapsutbyte och dialog kopplat till naturolyckor och naturkatastrofer samt anpassningen av Sverige till ett förändrat klimat. Under två heldagar varvas presentationer av aktuella forskningsresultat, myndighetsuppdrag och utvecklingsprojekt inom näringslivet med nätverkande och samtal i mindre grupper samt mingel på utställningsytan.
Till konferensdokumentation.

25 november 2014 i Malmö:
Att laga revor i samhällsväven - En konferens om att förstå och förebygga sociala risker.

Social oro har diskuterats mycket under senare år. Forskare, kommuner och myndigheter har engagerat sig för att förstå bakomliggande orsaker och utveckla det förebyggande arbetet med sociala risker. Denna heldagskonferens tar sin utgångspunkt i forskning som har genomförts vid Malmö högskola och Lunds universitet. Du får möta forskare men även representanter från kommuner och länsstyrelsen som alla  möts i en framtidsinriktad diskussion kring social utsatthet. Konferensen genomförs i samarbete mellan MSB, Länsstyrelsen Skåne och Malmö högskola.

Publicerad: 2011-10-11 kl. 09:44
Kontakt: Forskning forskning@msb.se