Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Flaggor

MSB och EU:s forskningsprogram

Tipsa om artikeln
EU är en viktig forskningspolitisk aktör och bidrar till att samordna och finansiera forskning i Europa. MSB är involverad i ett antal aktiviteter kopplade till EU:s forskningsverksamhet.

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en budget på runt 80 miljarder euro. Horisont 2020 inkluderar en förstärkt satsning på excellent forskning, extra satsningar på små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, satsningar på industriella teknologier och samhällsutmaningar samt förenklade regler för deltagande. Programmet erbjuder möjligheter för många olika aktörer; universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och civila samhället.

MSB är involverad i ett antal aktiviteter med koppling till EU:s forskningsverksamhet.

En målsättning är att bidra med sakkunskap och erfarenhet till inriktningen av forskning inom EU med fokus på samhällsskydd och beredskap. Det är också viktigt att forskningsprioriteringar som görs på EU-nivå där gemensamma behov är identifierade återspeglas i den nationella forskningen. Vi vill också bidra till att stärka industrins förmåga och konkurrenskraft inom säkerhetsforskning. Vi försöker på olika sätt främja och stimulera svenska forskare och forskningsaktörers deltagande i europeiskt samarbete.

Våra huvudaktiviteter är:

Ledamot (Suppleant expert) i programkommittén för säkra samhällen inom Horisont 2020

Ramprogrammet är indelat i tematiska områden. EUs medlemsländer har möjlighet att delta i diskussioner kring inriktning och prioriteringar inom ramprogrammets tematiska områden genom programkommittéer som leds av kommissionen. I Horisont 2020 återfinns forskning med koppling till samhällsskydd och beredskap bl.a. inom det tematiska området säkra samhällen. Nuvarande nationell organisation innebär att Justitiedepartementet, Vinnova och MSB (Åsa Fritzon) deltar i programkommittéarbetet.

Nationell kontaktpunkt för Horisont 2020

Varje område inom Horisont 2020 har en kontaktperson, National Contact Point (NCP), som arbetar med information och rådgivning om det specifika området, i Sverige. De flesta kontaktpersoner finns på Vinnova som har det övergripande ansvaret för att främja svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och utveckling. För området säkra samhällen finns två kontaktpersoner; Anna Halldén (Vinnova), Primär NCP, och Carina Olsson (MSB).

6-ländergruppen

Nätverket består av myndigheter och departement från de deltagande länderna med strategiska intressen för säkerhetsforskning. Experterna diskuterar strategiska frågor och prioriteringar inom säkerhetsforskning kopplat till EU:s ramprogram för forskning och innovation. Deltagande länder är Sverige, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien. Från MSB deltar Åsa Fritzon.

Planeringsbidrag för EU-projekt

MSB utlyser bidrag för planering av projekt inom EU:s nya ramprogram för forskning, Horisont 2020, med inriktning mot samhällsskydd och beredskap.

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen
FOI driver, med stöd av MSB och inom ramen för krisberedskapsanslaget 2:4, ett projekt för att säkerställa tillvaratagande av utvecklingsmöjligheterna i EU:s ramprogram Horisont 2020 för svensk samhällsäkerhet och krisberedskap. Samverkansplattformen ska ge mer kraft till kunskapsförsörjningen av samhällssäkerhet och krisberedskap med stöd av EU:s satsningar. Plattformen vill samla kunskapsbehov inom svensk krisberedskap, lotsa till befintlig kunskap och verka för att Sverige drar mer nytta av EU:s resurser för utvecklingsprojekt. Länk till samverkansplattformens webbplats finns här intill.

Publicerad: 2014-10-08 kl. 15:12 | Senast granskad:2017-12-20 kl. 15:22
Kontakt: Forskning forskning@msb.se
Sök forskning