Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kompetens- och strukturstöd

Tipsa om artikeln
Av MSB:s finansieringsformer är kompetens- och strukturstöd den mest generellt hållna. Detta på så vis att den inbegriper flera olika sorters stöd.

Syftet med finansieringsformen är att stödja uppbyggnad och utveckling av forskningsmiljöer, nätverk, centrumbildningar och liknande. Den inbegriper även stöd till enskilda forskare med forskningsinriktning mot MSB:s intresse- och ansvarsområde. 

Centrumbildningar och nätverk

Centrumbildningar och nätverk består av forskare i fysiskt eller virtuellt samarbete. En sådan organisation har vanligen en mång- eller tvärvetenskaplig ansats och är normalt placerad inom universitets- och högskolevärlden. Samverkan med kompetens utanför universitets- och högskolevärlden är möjlig.

Till grund för stöd till centrumbildningar och nätverk ligger antingen en öppen utlysning eller ett förslag som initierats inom eller utanför MSB.

Postdoktoralt stöd

MSB kan stödja nydisputerade forskares akademiska utveckling genom att finansiera postdoktorala tjänster inom MSB:s intresse och ansvarsområde. Stödet består av ett löneanslag under 1-2 år.

Till grund för postdoktorala stöd ligger en utlysning som antingen är öppen eller riktad. En öppen utlysning utgår från den inriktning som myndighetens aktuella forskningsprogram anger. En riktad utlysning anger ett tydligt avgränsat område eller tema.

Professurer

MSB kan under en begränsad tid ge stöd till att bygga upp en professur med verksamhet inom MSB:s intresse- och ansvarsområde.

Professuren ska ha sin hemvist inom den svenska universitets- och högskolevärlden eller vid erkänt svenskt fristående forskningsinstitut. Stödet ges i form av lönemedel till professuren men kan även ge utrymme för doktorandtjänster och forskarassistenttjänster.

Det lärosäte som beviljats stöd styr själv över tjänstetillsättningen.

Till grund för detta stöd ligger antingen en utlysning eller ett förslag som initierats inom eller utanför MSB. Stödet ges inom ett tydligt avgränsat område eller tema.

Publicerad: 2009-11-09 kl. 12:29
Kontakt: Forskning forskning@msb.se
Sök forskning