Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Vägledningar räddningstjänst

MSB utarbetar och publicerar vägledningar som vänder sig till kommunal räddningstjänst och som syftar till att vara ett stöd i arbetet med säkra och effektiva räddningsinsatser. Vägledningarna innehåller rekommendationer och råd till kommunal räddningstjänst avseende lämpliga sätt att nå upp till intentionerna i lagstiftningen om skydd mot olyckor.

Vägledningarna kommer att ges ut med start 2017 och därefter kontinuerligt efter hand som nya rön framkommer och metodik inom olika områden utvecklas. Tillsammans kommer vägledningarna att utgöra en form av metodbibliotek. Utöver att vara verka vägledande för räddningstjänstorganisationerna kommer de också att utgöra ett viktigt underlag för tillsynsverksamhet och i utbildningsverksamheten.

Den första vägledningen behandlar området "Säkert arbete på väg" och har utarbetats tillsammans med Trafikverket och Brandskyddsförenings restvärderäddning. Den kommer under året att följas av flera andra, bland annat avseende hot och våld mot blåljuspersonal och metodik för planering inför insatser.

Vägledning för ”Samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö”

Att rädda människors liv och hälsa vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV) förutsätter effektiva och samordnade insatser, utifrån en aktörsgemensam inriktning. Det kräver att berörda aktörer är mentalt förberedda och att de gemensamt har planerat samt utbildat och övat sin personal. Vägledning syftar till att ge läsaren stöd för att planera och förbereda organisationen inför en PDV-händelse.
Räddningsfordon på väg

Säkerhet i vägtrafikmiljö

Arbetsmiljön på väg för räddningspersonal ska bli säkrare vid räddningsarbete efter trafikolyckor och vid utryckningskörning. Tillsammans har MSB, Trafikverket och Brandskyddsföreningen tagit initiativ till en vägledning med flera rekommendationer för att öka säkerheten i vägtrafiken för de som arbetar med att ta hand om trafikolyckor och kör till olyckor.

Vägledning - Obemannade luftfartyg i kommunal räddningstjänst

Denna vägledning syftar till att ge kunskap till klassificering, regelverk, anskaffning och tillämpning av obemannade luftfarkoster vid kommunal räddningstjänst. Genom att systematiskt gå igenom vägledningen hoppas vi att det kommer att underlätta för räddningstjänsterna vid införandet.