Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Studieresultat

Varje år beställer MSB flera studier av externa utförare. En studie är ett kortare uppdrag med syfte att skapa eller sammanställa kunskap inom ett väl definierat och avgränsat område. Här presenterar vi några av de studier som genomförts från 2016 och framåt.

MSB:s studier

En studie är ett uppdrag på max ett år, till skillnad från den forskning vi finansierar som sträcker sig över flera år. Studierna syftar till att ta fram kunskap inom begränsade områden. Kunskapsunderlagen ska kunna användas mer direkt i till exempel MSB:s verksamhet. Det kan till exempel vara en kunskapsöversikt, forskningsöversikt, framtidsstudie eller en utvärdering.


MSB beställer årligen studier av externa utförare för 15 till 20 miljoner kr. Det är MSB:s egna avdelningar och enheter som beskriver aktuella studiebehov. Därefter definieras uppdraget och en beställning görs. De som utför uppdragen kan vara en högskola eller ett universitet, ett privat företag eller någon annan organisation.

Studierna kan vara baserade på vetenskaplig metod, men det finns även andra typer av studier som till exempel kartläggningar och enklare undersökningar.

Brandfarliga varor

Här har vi samlat studier inom området brandfarliga varor. Studierna är från 2011 och fram till idag.

Brandskydd, bränder och räddningsinsats

Här finns några studier inom ämnena brandskydd, bränder och räddningstjänst från 2016 och framåt.

Civilt försvar

Här finns några studier inom ämnet Civilt försvar från 2016 och framåt.

Informationspåverkan och psykologiskt försvar

Här publicerar vi några resultat inom området informationpåverkan och psykologiskt försvar från 2016 och framåt.

Informationssäkerhet

Här finns några studier inom området Informationssäkerhet från 2016 och framåt.

Internationellt arbete

Här finns några studier som tagits fram om MSB:s internationella arbete från 2016 och framåt.

Krisberedskap och krishantering

Här finns några studier inom krisberedskap och krishantering från 2016 och framåt.

Kriskommunikation

Här finns några studier inom ämnet kriskommunikation från 2016 och framåt.

Risk- och sårbarhetsanalys

Här publicerar vi några studier som har anknytning till risk- och sårbarhetsanalyser från 2016 och framåt.

Samhällsviktig verksamhet

Här finns några studier från 2016 och framåt som har anknytning till samhällsviktig verksamhet.