Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Studieresultat

Varje år beställer MSB flera studier av externa utförare. En studie är ett kortare uppdrag med syfte att skapa eller sammanställa kunskap inom ett väl definierat område. Här presenterar vi ett urval av de som genomfördes under 2016.

Framtidsstudie år 2030: med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation

MSB har under 2016 bedrivit en framtidsstudie angående krisberedskap och räddningstjänst. Inledningsvis fångas megatrender och samhällstrender som sedan skapar förutsättningar för krisberedskap och räddningstjänst. Vidare läggs fokus på den kommunala räddningstjänstorganisationens framtid och utmaningar fram till år 2030.

Framtidsstudie år 2030: med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation
Kairos Future har på uppdrag MSB genomfört en studie angående framtidens kommunala räddningstjänstorganisation fram till år 2030. Här fin...
Publikationsnummer:
MSB1062
 
 

Muslimska brödraskapet i Sverige

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska inom det egna ansvarsområdet ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktat mot Sverige.

Det saknas i dag studier och forskning om den informationspåverkan som bedrivs från islamistiska aktörer i den svenska kontexten. Det är därför svårt för MSB och andra ansvariga aktörer att bedöma samhällets sårbarheter för sådan påverkan, och vilka konsekvenser den ger för värnandet av målen för samhällets säkerhet.

Förstudien Muslimska brödraskapet i Sverige är en kortare studie som genomförts under november-december 2016. Syftet med studien har varit dels att belysa fenomenet med islamistisk påverkan och dess konsekvenser för samhällets säkerhet, dels att ge förslag på vidare studie och forskning inom området.

MSB kommer under våren att fortsätta att fördjupa kunskapen inom området.

MSB har beställt och finansierat genomförandet av denna förstudie. Författarna är ensamma ansvariga för studiens innehåll.

Ladda ned studien Muslimska brödraskapet i Sverige

 

Kriskommunikation och förtroende - kunskapsöversikt

Inför forskningsutlysningen "Kriskommunikation och förtroende" som genomfördes 2016 beställdes en kunskapsöversikt som beskriver relevant forskning inom området kriskommunikation avseende orsakerna till att förtroendet minskar (eller ökar) för ansvariga krishanterare inom myndigheter, företag och organisationer och/eller för mediernas rapportering i samband med samhällskriser.

Ladda ned studien Kriskommunikation och förtroende

 

Kapacitetsutveckling för risk- och sårbarhetsanalys - bakgrundsstudie

Under 2016 har en studie genomförts i syfte att ge en beskrivning av angreppssätt och metoder för risk- och sårbarhetsanalys som används i det svenska krishanteringssystemet, samt en översiktlig beskrivning av aktörer på olika nivåer/inom olika områden som besitter kompetens avseende risk- och sårbarhetsanalys. Kartläggningen är avsedd att informera MSB:s fortsatta utveckling av hur myndigheten stödjer kapacitetsutveckling inom risk- och sårbarhetsanalys i sina internationella samarbeten. 

Kapacitetsutveckling för risk- och sårbarhetsanalys - en bakgrundsstudie