Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Sjukdomar och farliga ämnen

Forskning om smittsamma sjukdomar och farliga ämnen, identifiering och övervakning av dessa och varningssystem för bättre beredskap.

Beredskap mot smittsamma djursjukdomar

Hur kan smittskyddet på landets djurgårdar förbättras? Hur kan vi minska spridningen av smittsamma djursjukdomar? Detta projekt har gett nya kunskaper som kan bidra till arbetet med att förebygga och bekämpa djursjukdomar i Sverige. Projektet har bland annat tagit fram en modell som kan simulera sjukdomsutbrott och sjukdomsspridning.

Spridning av tuberkulos

Hur kan diagnos och behandling av tuberkulos förbättras så att spridningen av sjukdomen reduceras? Detta projekt ska studera nya metoder.

Immunitet mot malaria

Malaria är en sjukdom som dödar en miljon människor varje år. Vad är det som gör att vissa människor överlever, medan andra dör? Forskargruppen ska undersöka hur kroppen kommer ihåg och känner igen malariaparasiter i blodet, för att man i framtiden ska kunna tillverka ett vaccin mot sjukdomen.

Informationssamordning vid pandemiutbrott

Problemen med smittsamma sjukdomar ökar igen över hela världen. Beredskap mot dessa sjukdomar kräver samarbete mellan många verksamhetsfält. Detta projekt ska ta fram metoder för att samordna informationsresurserna på bästa tänkbara sätt vid ett pandemiutbrott.

Motståndskraftiga HIV-virus

Hur upptäcker man när HIV-viruset har blivit motståndskraftigt mot bromsmediciner? Det är frågan som är i fokus för detta projekt som ska studera HIV-patienter i Tanzania.

Ny typ av vaccin mot kolera

Den smittsamma tarmsjukdomen kolera är fortfarande ett globalt hälsoproblem med fler än 130.000 döda årligen. Detta forskningsprojekt har som mål att utveckla ett vaccin som har flera fördelar, t ex att det är enklare och billigare att tillverka.

Är det möjligt att utrota Malaria

Malaria utgör ett ständigt hot mot liv och hälsa för ca 40% av jordens befolkning. På Zanzibar har man under det senaste deceniet varit mycket framgångsrik i kampen mot malaria. Sjuk-och dödlighet i malaria har reducerats till en så låg nivå att ambitionsnivån för malariakontroll ändrats till att försöka utrota malaria från ögruppen. Är det målet nåbart och vad får det för betydelse för folkhälsan?

Sjukdomar som överförs mellan djur och människa

Sjukdomar som överförs mellan djur och människor är ett stort problem. Det kan inte bara skapa pandemier utan påverkar även levnadsvillkoren på landsbygden. Detta projekt fokuserar på smittsamma sjukdomar mellan djur och människor på Kambodjas landsbygd.

Sjukhusinfektioner i Etiopien

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort folkhälsoproblem som orsakar förlängda vårdtider, ökade kostnader, lidande och dödlighet. Behandling av VRI är komplicerad på grund av hög förekomst av multiresistenta bakterier. Det är ett globalt hot mot patientsäkerheten.

Statistiska varningssystem för hälsorisker

Som en del i beslutsunderlaget vid fortlöpande riskbedömningar kan statistiska varningssystem användas. Statistisk övervakningsmetodik kan användas för att avgöra och kommunicera hur säker informationen är om att något har inträffat.

Tuberkulos i Kongo

I Kongo dör enligt beräkningar 45 000 personer varje år till följd av den humanitära situationen. Flyktingar inom det egna landet utgör en särskilt sårbar grupp eftersom de oftast är utspridda och hamnar på otillgängliga platser till vilka hjälp och vård inte kan nå ut.

Säker mätning av radioaktivitet i kroppen

Vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen är det viktigt med snabba, effektiva metoder för att mäta radioaktivitet i människokroppen. Detta projekt ska bland annat ta fram metoder för automatisk mätning av hela kroppen.

Tuberkulos, HIV och bromsmediciner

Detta forskningsprojekt studerar patienter i Etopien som har både HIV och tuberkulos. Syftet är att kategorisera patienter för att kunna avgöra när bromsmediciner ska användas.

Universell diagnos av biologiska smittämnen

Dagens diagnostik av biologiska smittämnen bygger på att vi vet vad det är vi letar efter. För att hindra allvarliga smittspridningar är det ytterst viktigt att snabbt kunna identifiera smittämnen även i situationer då oväntade eller nya varianter uppträder. Projektgruppen utvecklar här en provanalys som fungerar för alla smittämnen och även då man inte vet exakt vad man letar efter.

Smittsamma sjukdomar i Indien och Sydafrika

Tillsammans utvecklar forskare från Sverige, Indien och Sydafrika hållbara och kostnadseffektiva metoder för övervakning av smittsamma sjukdomar i resurssvaga delar av världen.
Sök forskning