Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Slutrapporter från forskningsprojekt

Tipsa om artikeln
Den här delen av kunskapsbanken samlar resultat från forskning med start år 2002 eller senare. Det innebär att du utöver MSB-projekt även hittar projekt och studier från KBM och SRV. Slutrapporterna är sorterade efter publiceringsår och i bokstavsordning.

Slutrapporter

Skip Navigation Links.
Expand 2011 Olyckor i undermarksanläggningar under byggnation2011 Olyckor i undermarksanläggningar under byggnation
Översvämningar ras och skred.pdf
Uppsats2014_inbjudan.pdf
Summary_Early_Recovery_Final.pdf
Sociala risker och civilsamhällets omvandling - slutsatser 150107.pdf
Smittsamma djursjukdomar slutrapport.pdf
Slutrapport.pdf
Slutrapport Säkerhetskultur över organisationsgränser.pdf
Slutrapport Och aldrig mötas de två.pdf
Slutrapport Kriskommunikation 2.0.pdf
Slutrapport Genus och räddningstjänst.pdf
Slutrapport Framtidens säkra elektroniska identifiering.pdf
Slutrapport Crisis Management Cooperation in Europe An Empirical Investigation of Comparative Advantage.pdf
Samverkansövningar - lärande och nytta Populärvet slutrapport.pdf
Samverkan under räddningsinsatser Slutrapport från ett forskningsprojekt.pdf
Rapport Driftavbrott i samhällsviktiga it-tjänster.pdf
På lika villkor slutrapport.pdf
På lika villkor sammanfattning.pdf
Popvetenskaplig sammanfattning TMU_final.pdf
Popversion Att förutsäga och förebygga naturolyckor.pdf
Populärvetenskaplig sammanfattning TMU.pdf
Populärvetenskaplig sammanfattning PRIVAD.pdf
MSB895_Segerman.pdf
MSB826_Nationella kriser och demokrati.pdf
MSB826_Cecilia Åse.pdf
MSB1308.pdf
MSB1029.pdf
MSB 973 slutrapport.pdf
MSB 735 Gränsöverskridande kriskommunikation.pdf
MSB 1119 slutrapport.pdf
FOU klimat skogsbrand-2017 05 31.pdf
Final report Hollis.pdf
ESS slutrapport 140312.pdf
dyrk-popvet-1 0.pdf
Diwan.pdf
Designprojektet_Sammanfattning_FINAL.pdf
Design av responssystem_SLUTRAPPORT_20131015.pdf
Den genuskodade räddningstjänsten_MSB834.pdf
Bostadsbränder i storstadsområden.pdf
2018 PRIVAD slutrapport.pdf
2018 PRIVAD Sammanställning publikationer.pdf
2017 Droughts and wildfires in Sweden.pdf
2015 Multiorganisatorisk samverkan vid ordinära kriser.pdf
2013_Health Care Associated Infections.pdf
2013 What makes some organizations.pdf
2012 Utsläpp av bromerade dioxiner vid bränder.pdf
2012 Simulatorträning för insatsutbildning.pdf
2012 Samtal i kris.pdf
2012 Riskvärdering och skadepanorama.pdf
2012 Retoriska aspekter på kriskommunikation.pdf
2012 Ramverk för integrerat beslutsfattande.pdf
2012 Prevention at Risk.pdf
2012 Olycksutredning och sedan.pdf
2012 Metoder och system för robust och säker krishantering.pdf
2012 Lägesbild och informationsteknologi.pdf
2012 Ledningssystem med GPS- och GIS-funktionalitet.pdf
2012 Kvickleremodellering - Förutsägelser och tillämpning.pdf
2012 Kriskommunikation i praktiken.pdf
2012 Kommunikations- och tolkningsperspektiv på olyckor och tillbud i kemiska industrimiljöer.pdf
2012 Hastigt uppkomna nätverk.pdf
2012 Gemensam lägesbild.pdf
2012 Från Novis till nestor.pdf
2012 Ett dubbelt trauma. Medierapportering som stöd och belastning.pdf
2012 Erfarenhetsåterföring som förebyggande strategi.pdf
2012 Ekonomisk värdering av hälsorisker idag och i framtiden.pdf
2012 Assessing public acceptance of privacy-invasive ICT solutions.pdf
2012 A participatory method for need based capacity development projects and programmes.pdf
2011 Varför kastar de sten.pdf
2011 Value conflicts and information systems security in health care.pdf
2011 Svenska myndigheters erfarenhetsåterföring.pdf
2011 Samverkan i praktiken.pdf
2011 Räddningstjänstens insatsrapporter.pdf
2011 Riskhanteringsbeslut inom transportsystemet.pdf
2011 Myndighetstext för ett säkrare samhälle i brukarperspektiv.pdf
2011 Modellering och mätning avseende informationssäkerhet.pdf
2011 Lärande från olyckor forstärkt erfarenhetsåterföring.pdf
2011 Kravall eller fest.pdf
2011 Konstruktioner av kön i krishanteringssystem.pdf
2011 Hot och risker med framtida teknologier.pdf
2011 Grundvattenförorening vid trafikolyckor Utveckling av bedömningsmetodik.pdf
2011 Glöm inte dokumentera.pdf
2011 Avtalsbaserad hantering av resurser.pdf
2011 Att värdera och prioritera olycksrisker.pdf
2011 Att analysera värderingar bakom informationssäkerhet.pdf
2011 Antaganden om olyckor och dessas konsevenser för utredning och åtgärd.pdf
2010 Tsunamikatastrofen i CNN och TV4.pdf
2010 Säkerhetsarbetets relevans och effekter Metodologiska utgångspunkter.pdf
2010 Samverkan på olycksplatsen - Om organisatoriska barriäreffekter.pdf
2010 Nätjournalistik i krissituationer.pdf
2010 Nådde hjälpen fram.pdf
2010 Ledning som inflytanderelationer.pdf
2010 Ledning av SRV-s internationella insatser.pdf
2010 Intracelullär tillväxt och överlevnad.pdf
2010 Föroreningsspridning i mark och grundvatten - riskkvantifiering.pdf
2010 Bebyggelsens motståndsförmåga 3 Kapacitet hos byggnader.pdf
2010 Bebyggelsens motståndsförmåga 2 Explosion i gatukorsning.pdf
2010 Bebyggelsens motståndsförmåga 1 Last av luftstötvåg.pdf
2010 Att mäta och värdera risk och säkerhet.pdf
2009 Översvämningsprognoser i områden med ofullständiga data.pdf
2009 Värdering av säkerhet En populärvetenskaplig syntes.pdf
2009 Värdering av IT-investeringar.pdf
2009 Using a weather generator to create future daily precipitation scenarios for Sweden.pdf
2009 Säkerhetens bestämningsfaktorer.pdf
2009 Sulfidjord - Geoteknisk klassificering och odränerad skjuvhållfasthet.pdf
2009 Sulfidjord - Geoteknisk klassificering och odränerad skjuvhållfasthet - artikel.pdf
2009 Riskbeaktande i detaljplaneringsprocessen.pdf
2009 Resilience Engineering New directions for measuring and maintaining safety in complex systems.pdf
2009 Orsaker och utlösande faktorer till fallrelaterade frakturer bland äldre.pdf
2009 Ojämförbara risker – en introduktion.pdf
2009 Metoder för bedömning av risker inom ramen för Hållbar utveckling.pdf
2009 Methods for Risk Assessment within the framework of Sustainable Development.pdf
2009 Ledarskap och beslutsfattande under stress vid komplexa olyckor.pdf
2009 Kommunbaserat säkerhetsfrämjande arbete.pdf
2009 IT-användning för operativ räddningstjänst.pdf
2009 Geografisk tillgänglighetsanalys för räddningstjänsten.pdf
2009 Emissioner från bränder.pdf
2009 Bridging Cultural Barriers to Collaborative Decision.pdf
2009 Bedömningskriterier för hur rent är rent.pdf
2009 Att kommunicera en lag.pdf
2009 Alkohol och skador.pdf
2009 Emission, omvandling och bildning av bromerade ämnen vid olycksbränder.pdf
 
Publicerad: 2013-04-23 kl. 16:06
Kontakt:
Sök forskning