Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Naturolyckor

Forskning om klimatanpassning, regn och översvämningar, ras och skred, stormar och skogsbränder.

Extrema solstormar

En solstorm startar en kedja av händelser från solens inre, via koronan och solvinden, till jordens närhet och jordytan som kan påverka samhällskritisk infrastruktur. I sällsynta fall sker extrema solutbrott som skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser för samhället. Det här forskningsprojektet går ut på att studera denna kedja av händelser ända från solen till dess påverkan på jorden. Syftet är att förbättra rymdväderprognoser för Sverige.

Säkrare sätt att hantera osäkra klimatrisker

Eftersom vi inte i detalj kan veta hur klimat och väder kommer att utvecklas framöver behövs beslutsmetoder som tar hänsyn till osäkerheter och som inte låser in oss i ohållbara vägval. Detta femåriga forskningsprogram kommer att förbättra kunskapen om beslutsfattares riskuppfattningar samt om hur beslut om klimatanpassning fattas idag.

Riskbaserat beslutstöd för anpassning till framtidens naturolyckor

Skräddarsydda klimateffektstudier och ett bättre samarbete mellan klimatexperter och intressenter ska leda till förbättrat beslutstöd för klimatanpassning.

Torka och skogsbränder i Sverige

Sverige har ca 4800 skogsbränder varje år. De flesta är ganska små - i genomsnitt brinner 0,5 hektar vid varje tillfälle. Ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet kommer bland annat att studera historiska data för att vi bättre ska kunna förstå kopplingen mellan torka och bränder i Sverige.

Framtidens regn och översvämningar

Risken för översvämning och skyfall väntas öka i framtidens klimat. I Sverige pågår arbetet med klimatanpassning i kommuner, på länsstyrelser och av andra aktörer. Detta forskningsprojekt bidrar med metoder och kunskap till stöd för detta arbete.

Förutsäga och förebygga naturolyckor

Den svenska krishanteringen vid naturolyckor har försvårats av samordningsproblem, av kunskapsbrister och av tekniska begränsningar. För att underlätta framtida hantering av naturolyckor ska unga forskare inom tre vetenskapsområden samverka i jakten på nya, tvärvetenskapliga lösningar.

Kan framtidens skogsbränder kontrolleras?

Skogsbranden har genom alla tider varit en mer eller mindre regelbunden gäst i landets skogar och kommer aldrig att kunna elimineras helt. Men hur många bränder det blir i framtiden och vilka skador de skall leda till - det beror på klimatets utveckling, riskvärderingens precision och brandförsvarets respons.

Regn påverkar stabiliteten i slänter

För många slänter med dålig stabilitet är vattnet i marken en av de viktigaste orsakerna till skred. Studier av vattentryckets förändringar i de översta tio meterna av marken kan ge bättre och mer tillförlitlig bedömning av trycket i hela marken.

Snabba flödesprognoser vid skyfall

Lokala extrema vattenflöden på grund av skyfall är ett vanligt problem i Sverige som orsakar bland annat trafikstörningar, skred och slamströmmar samt skador på hus och infrastruktur. Dessa kan bli ännu vanligare i ett framtida, varmare klimat. Det är därför viktigt att bättre kunna förutsäga och förbättra beredskapen för den här typen av händelser.

Vad händer när havet stiger?

Att havsnivåerna stiger råder det knappast något tvivel om. Men hur fort går det? Och vad innebär extrem-situationer som storm och skyfall? Det är omöjligt att veta exakt - ändå måste vi planera för det som kan hända.

Verktyg för kartläggning av skredfaktorer

Kunskapen om de geologiska faktorer som påverkar utvecklingen av en kvicklera och minskning av släntstabilitet har inte nyttjats i tillräckligt stor grad. Detta forskningsprojekt ska tillämpa denna kunskap för att utveckla flera undersökningsverktyg som sen kan kombineras för effektivare riskanalys.