Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Informationssäkerhet

Forskning om informationssäkerhet och informationssäkerhetskultur.

På väg mot bättre hantering av driftavbrott i it-tjänster

Det moderna samhället är helt beroende av it-tjänster för att fungera. Driftavbrott i dessa tjänster kan leda till allt från fördröjda leveranser och kortare elavbrott till butikshyllor som gapar tomma och brist på allt från livsmedel till läkemedel. Viktiga it-tjänster finns spridda i hela samhället, i såväl privat som offentlig sektor. I det moderna samhället bör fungerande it betraktas som en kritisk infrastruktur.

Säkra IT-system för drift och övervakning av samhällskritisk infrastruktur

NY SATSNING 2015: Samhällskritiska funktioner såsom energiförsörjning, kommunikation, transport, handel och tillverkning är idag i stor utsträckning beroende av informationsteknologi. Tillförlitliga och säkra IT-system är således en förutsättning för ett väl fungerande samhälle.

Infrastrukturer ska skyddas från cyberhot

NYSTARTAD FORSKNING 2015: Samhällets kritiska infrastrukturer, som elnät och andra distributionsnät, övervakas av moderna IT-system. Om dessa system utsätts för cyberattacker riskerar det att leda till stora samhällsstörningar. Forskare vid KTH ska nu under fem år studera systemens sårbarhet för att kunna utveckla nya säkra lösningar.

SECURIT - Informationssäkerhetskultur

En god säkerhetskultur är en viktig förutsättning för informationssäkerheten. Inom forskningsprogrammet Security Culture and Information Technology, SECURIT, studeras olika aspekter av säkerhetskultur och hur den påverkar informationssäkerheten i organisationer.

Framtidens säkra elektroniska identifiering

Genom att studera utvecklingen från tidiga lösningar för elektronisk identifiering till dagens e-legitimationer ska projektet vägleda den fortsatta utvecklingen av säkra e-legitimationer.

Litar vi på våra "informationsövervakare"?

Hur uppfattas informationssäkerhet av olika grupper i samhället? Detta projekt studerar särskilt hur attityder till informationslagring och informationssäkerhet varierar beroende på i vilken situation och med vilket syfte informationslagringen sker.

Modeller för informationssäkerhet

Att uppnå en lämplig nivå på informationssäkerhet är en svår uppgift. Inom det här forskningsprojektet har modeller tagits fram för att visa hur informationssäkerhet kommuniceras inom organisationer. Utifrån modellerna kan man också skapa en bild av arbetet med informationssäkerhet inom organisationer.

Säkra offentliga e-tjänster

Offentliga myndigheter och organisationer möter det framväxande IT-samhället bland annat med ett ökande utbud av e-tjänster. Dessa nya tjänster kräver en säker informationshantering för att upprätthålla tilltro till offentliga organisationer och demokrati.

Värdekonflikter i sjukvårdens informationssäkerhet

Syftet med studien var att utveckla ett ramverk vilket kan användas inom sjukvårdsorganisationer för att utveckla informationssäkerhetssystem.
Sök forskning