Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Individens säkerhet och social oro

Forskning om individens säkerhet och social oro.

Att motverka radikalisering

Många kommuner har under senare år utvecklat åtgärder mot ”våldsbejakande extremism” bland ungdomar. I detta projekt undersöks hur lärare, socialarbetare och poliser på lokal nivå tolkar och utför sitt uppdrag inom denna verksamhet, samt hur de organisationer och ungdomar som blir föremål för dessa insatser påverkas av myndigheternas arbete.

Lokal motståndskraft mot radikalisering

Krisberedskap har traditionellt förknippats med offentliga aktörers beredskap inför exempelvis översvämningar, stormar och skogsbränder. Numera omfattar krisberedskapen även social oro och radikalisering. Dessutom förväntas flera andra aktörer – däribland civilsamhället – bidra till att stärka samhällets krishanteringsförmåga. I projektet undersöks hur aktörer på det lokala planet kan samverka för att förbättra motstråndskraften mot radikalisering.

Hur fungerar våldsbejakande miljöer?

Vi behöver mer kunskap om hur kriminella, religiösa eller ideologiskt färgade våldsbejakande miljöer fungerar. Varför söker sig människor till sådana rörelser? Hur lämnar man dem? Hur uppstår miljöerna och hur samspelar de med varandra? Det är några frågor som forskarna ska studera i ett femårigt projekt.

Vilka grupper riskerar att skadas i hem- och boendemiljöer?

De tre vanligaste olyckorna i hem- och boendemiljöer är fall, skärning och förgiftning. Vilka grupper har störst risk för att råka ut för olyckorna och var bor de grupperna? Detta forskningsprojekt ska ta fram mer kunskap om olyckor i hemmet så att det förebyggande arbetet kan bli bättre

Ökad säkerhet i hemmet och på fritiden

Nio av tio dödsolyckor inträffar i hem- och fritidsmiljö. Men samhällets förebyggande insatser fortsätter att riktas huvudsakligen mot trafik och arbetsliv. I detta forskningsprojekt söks kunskap om hur våra hem- och fritidsmiljöer kan göras säkrare.

Den enskildes drivkraft att förebygga olyckor

Genom förebyggande åtgärder kan olyckorna i hemmen minska. Detta projekt ska ge kunskap om vad som gör att vissa privatpersoner tar ansvar för att förebygga oväntade händelser i hemmet.

Förebyggande säkerhetsarbete – Metoder för möten och dialoger

Varför kastar tonårspojkar sten på räddningstjänst och polis? Och vad kan samhället göra åt problemet? Under tre år har forskare följt utvecklingen och analyserat orsakerna till konflikterna i kvarteret Herrgården (2008 och 2009) i Malmöstadsdelen Rosengård.

Kravall eller fest - hur kan "freden" bevaras?

Vad är det som gör att masshändelser urartar i konfrontation mellan olika grupper? Och hur kan olika grupper, t ex polisen, agera så att "freden" bevaras?

Sjukdom och skador bland äldre

Äldre är en utsatt grupp vad gäller skador och de individuella och samhälleliga kostnaderna som dessa skador orsakar är mycket höga. Vardagen kan för äldre medföra ökad risk för skada. Ju äldre man blir kan både sjukdom och intag av nya läkemedel öka risken för olycksfall och skada. Vad detta beror på och vilka som särskilt drabbas i befolkningen är dåligt belyst.

Sociala risker i städerna

På senare år har allt större intresse riktats mot kriser som har upphov i sociala förhållanden. Gängkriminalitet, organiserad brottslighet, hatbrott, politiskt eller religiöst motiverade aktioner samt konflikter mellan sociala grupper, polis och räddningstjänst har fått stor uppmärksamhet. Vid en internationell jämförelse talar mycket för att svensk krishantering framöver måste rikta allt större uppmärksamhet mot denna typ av risker och kriser.
Sök forskning