Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Bränder och räddningsinsats

Forskning om bränder, räddningstjänst och planering av räddningsinsatser

Simuleringsmodell för räddningsinsats efter terrorattack i Sverige

Vid en terrorattack i Sverige skulle räddningsinsatsen bli komplicerad, och det är något man måste träna på innan det händer. Detta forskningsprojekt ska vidareutveckla en simuleringsmodell anpassad för Sverige och som kan användas vid denna typ av träning.

Branddynamiska metoder som stöd för räddningstjänsten

Utbildningsnivån i svenska räddningstjänster är hög med ett stort teoretiskt kunnande både på den förebyggande och operativa sidan. Men hur används detta kunnande? Kan kunskaperna utnyttjas bättre inom förebyggande, operativ och utredande verksamhet?

Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats

Klimatförändringar, en avfolkad landsbygd, teknikutveckling och nya metoder för respons och räddning är exempel på faktorer som kommer att påverka framtidens skadeplats. För att möta denna utveckling krävs forskning från olika discipliner, med kompletterande fokus och inriktning

Strategier för färre dödade och skadade i bostadsbränder

Sverige har en nollvision på brandområdet som säger att ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt i bostadsbränder. Men antalet drabbade minskar inte. Nu ska forskare studera vad detta beror på och vad som kan göras för att skydda särskilt utsatta grupper.

Varför minskar inte antalet omkomna i bränder?

Trots omfattande insatser såsom brandvarnare har antalet döda i bostadsbränder inte minskat de senaste 20 åren. Detta projekt kommer att undersöka varför insatserna inte har påverkat antalet omkomna. Projektet kommer även att ge rekommendationer på nya kostnadseffektiva åtgärder som kan införas i Sverige som en del i arbetet med den nationella visionen om noll döda i bränder.

Varför brinner det mer i vissa områden och städer än andra?

Trots åtgärder som brandvarnare, brandsläckare, informationskampanjer och hembesök har antalet bränder i bostäder varit relativt oförändrat de senaste femton åren i Sverige. Men det finns skillnader mellan bostadsområden och städer.

Anlagd brand

Anlagd brand är ett stort problem med jättelika kostnader för samhället. Anlagd brand är också namnet på ett forskningsprogram som har genomförts av Brandforsk med MSB som en av finansiärerna. En del av forskningen handlar om anlagda skolbränder, som är vanliga i Sverige.

Brand och explosion i tunnelbanan

När det brinner i ett tunnelbanetåg – hur får man människor att inse faran, snabbt utrymma tåget och bege sig ut i den mörka tunneln? Och vilka tekniska hjälpmedel underlättar utrymningen? Det är några av de saker som har studerats av forskningsprojektet METRO.

Bromerade dioxiner i miljön efter bränder med flamskyddat material

I vilken omfattning sprids och lagras bromerade dioxiner i miljön till följd av bränder med stora mängder flamskyddat material? Det är fokus för detta projekt som nu avslutats.

Den genuskodade räddningstjänsten

Projektet "Den genuskodade räddningstjänsten" syftar till att belysa hur föreställningar om genus upprätthålls inom räddningstjänsten, samt de konsekvenser detta har, dels för individer i form av diskriminering, dels för organisationens sätt att arbeta.

Dynamisk planering av räddningstjänsten

Om räddningstjänsten kan ägna mer tid åt förebyggande arbete kan antalet olyckor minskas. Genom att använda fler och mer utspridda fordon kan en olycksdrabbad få hjälp snabbare. Detta kan åstadkommas genom dynamisk planering av räddningstjänst.

Genus, räddningstjänst och organisation

Forskningsprojektet "Genus, räddningstjänst och organisation" syftar till att producera hållbar jämställdhet och mångfald inom den kommunala räddningstjänsten genom att kombinera interaktiva forskningsmetoder med intersektionella perspektiv.

Taktik och metodik vid brand under mark

Ett tunnelbanetåg brinner i en tunnel. Hur ska räddningsinsatsen bedrivas på ett effektivt sätt? Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla taktik och metoder som kan förbättra räddningsinsatser i byggnader under mark, som tunnlar och underjordiska stationer.
Sök forskning