Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 
På lika villkor? Jämställdhetsfrågor angående risker i ett föränderligt samhälle
 

På lika villkor? Jämställdhetsfrågor angående risker i ett föränderligt samhälle

Tipsa om artikeln
Projektet "På lika villkor? Jämställdhetsfrågor angående risker i ett föränderligt samhälle" är avsett att på djupet analysera jämställdhetsfrågor som rör risker och bidra med verktyg för att urskilja dessa.
Fakta
Projektansvarig forskare:
Hélène Hermansson
 
Utförare: 
Kungliga Tekniska Högskolan
Avdelningen för filosofi
Forskargrupp:
Sven Ove Hansson
 
Projekttid:
2008 - 2011
 
MSB:s forskningsområde:
Ett säkrare samhälle
 
Slutrapport
Kontakt MSB
Tel. 010-240 56 79
 
I projektet undersöks riskanalys och riskhantering, som angivet neutrala, objektiva och vetenskapliga projekt, med verktyg från feministisk teori. Fokus ligger på två olika områden: dels snedvridningar inom riskhantering dels snedvridningar inom riskforskning.
 
Arbetet kommer att bestå av fyra delmoment. Den första empirisk, de senare teoretiska:
  1.  Vilka könsskillnader finns angående risker i samhället: Den empiriska delen av undersökningen handlar om att beskriva könsskillnader i riskhantering och riskuppfattning inom olika områden. Till denna undersökning används intervjuer med befattningshavare samt genomgång av forskningslitteratur. 
  2. Diskussion om riskanalys utifrån feministisk kunskapsteori: I detta skede diskuteras alternativa tolkningar av rationalitetsbegreppet och objektivitetsbegreppet utifrån feministisk teori.
  3. Diskussion om riskhantering utifrån feministisk etik: En diskussion av traditionell riskhantering utifrån feministisk moralteori kan väntas lyfta fram aspekter hos riskhantering som efterlysts på flera håll, exempelvis att risker inte bör behandlas som opersonliga entiteter.
  4. Rekommendationer: Forskningen kommer att utmynna i utpekandet av sådana områden där ojämlikheter i riskhantering framstår som särskilt allvarliga och som man bör försöka undanskaffa. Här presenteras också de grupper av sårbara personer som vi anser lider stor risk att hamna utanför riskanalyser och riskhanteringsförfaranden.
 
Publicerad: 2010-11-23 kl. 15:33
Kontakt:
Bodil Lundberg Bodil.Lundberg@msb.se
Sök forskning