Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 
PRIVAD - för bättre risk och sårbarhetsanalyser
 

PRIVAD - för bättre risk och sårbarhetsanalyser

Tipsa om artikeln
Bättre risk- och sårbarhetsanalyser på alla nivåer i samhället. Det är den övergripande målsättningen med PRIVAD.
Fakta

Ansvarig forskningschef: Professor Kurt Petersen

Lärosäte: Lunds universitet

Avdelning:  Avdelningen för Brandteknik och riskhantering

Finansiering från MSB: 2011-2015

 
Kontakt MSB

Ulrika Postgård, forskningssamordnare
ulrika.postgard@msb.se

 

Vid LUCRAM (Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering) drivs forskningsprogammet PRIVAD med finansiering från MSB. Den övergripande målsättningen med PRIVAD är att utveckla verktyg för bättre risk- och sårbarhetsanalyser på alla nivåer i samhället. Avsikten med detta är att lättare kunna förutse, förebygga och hantera alla typer av risker och hot i samhället. 

Forskningen inom programmet genomförs inom fyra områden:

  • Risk- och sårbarhetsanalys i ett horisontellt och vertikalt samhällsperspektiv
  • Risk- och sårbarhetsanalys för beroendekritisk infrastruktur
  • Utveckling av samhällets resiliens genom multiorganisatoriska förberedelser
  • Informationssäkerhet i verksamhet och krishantering

Den nya kunskap som uppstår genom projektet ska bidra till utvecklingen av det svenska systemet för risk- och sårbarhetsanalys bland annat på så sätt att:

  • Aktörer inom krishanteringssystemet kan genomföra analyser som går att aggregera och därmed användas för att skapa helhetsbilder av risker och sårbarheter på olika nivåer i samhället.
  • Risk- och sårbarhetsanalyser för kritiska infrastrukturer kan genomföras och integreras i aktörernas arbete.
  • Risk- och sårbarhetsanalyserna blir bättre som beslutsunderlag för riskreducerande åtgärder.
  • Kontinuitetsplanering blir ett viktigt verktyg för att stärka samhällsviktiga verksamheters möjlighet att motstå och återhämta sig från olika påfrestningar .

Aktörer i det svenska krishanteringssystemet medverkar direkt och indirekt i forskningsprocessen. Dessutom genomför deltagarna i PRIVAD vissa forskningsuppgifter hos aktörerna så att kunskap och metoder kan utnyttjas i aktörernas egna verksamhet. Inom PRIVAD ska alla metoder som utvecklas vara så flexibla att alla hot mot samhället eller den enskilda individen skall kunna hanteras.

Publicerad: 2013-09-20 kl. 08:28 | Senast granskad:2013-11-08 kl. 08:37
Kontakt:
Bodil Lundberg Bodil.Lundberg@msb.se
Sök forskning