Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 
Kommunal samverkan och samordning vid kriser
 

Kommunal samverkan och samordning vid kriser

Tipsa om artikeln
Vad händer när organisationer med yrkesgrupper som har olika förhållningssätt och yrkeslogik möts under en räddningsinsats? Hur uppfattas och tolkas osäkra situationer? Ett forskningsprojekt vid Mittuniversitetet har studerat samverkan vid kriser och olyckor. Projektet har tagit fram flera utbildningsfilmer - läs mer om det längre ned på sidan.
Fakta
Projekttitel:
Multiorganisatorisk samverkan vid ordinära kriser
(MOSAIK)
 
Projektgrupp: 
Erna Danielsson (projektansvarig)
erna.danielsson@miun.se
Jörgen Sparf
Olof Oscarsson
Robin Karlsson
 
Utförare:
Mittuniversitetet,
Risk and Crisis Research Centre (RCR)
 
Projekttid:
2012-2015
 
Kontakt MSB

Hur sker sektorsövergripande samverkan mellan organisationer som ska genomföra räddningsinsatser och organisationer vars verksamhet är att ha omsorg om äldre eller barn? Vad händer när dessa organisationer möts under en räddningsinsats? Hur uppfattar och tolkar olika yrkesgrupper osäkra situationer, kriser och olyckor?

Resultatet av projektet visar att sektorsövergripande samverkan försvåras av att det i mötet mellan dessa organisationer saknas kunskap om de rutiner som styr den plats där händelsen sker och förståelse för den uppkomna situationen. Vidare att ansvaret för räddningsinsatsen ofta helt lämnas över till räddningsorganisationerna.

Vid sektorsövergripande krishantering har de ingående organisationerna kunskap om olika faktorer under händelsen. Organisationer utan krishanteringsvana kan ha svårt att förstå situationen när en kris drabbar deras organisation. Däremot har de kunskap om platsens förutsättningar. Räddningsorganisationer har inte alltid kunskap om platsens förutsättningar när de kommer till en skadeplats, däremot kan situationen vara känd och en händelse de ofta möter.

Uppgiften att avhjälpa själva krisen t.ex. släcka en brand, har räddningsorganisationerna erfarenhet av. Uppgifter relaterade till platsen, t.ex. att möta de behov som barn och äldre har och de rationaliteter som gäller den här typen av arbete, har omsorgsorganisationerna kunskap om. Den organisationsknutna kunskapen delas dock inte över sektorerna.

Omsorgsorganisationer och räddningsorganisationer utgår från olika logiker i sitt arbete. Omsorgsorganisationer har sällan krishanteringsvana när det gäller ordinära kriser och de utgår i sitt arbete från en omsorgslogik med fokus på resiliens dvs. att värna om och normalisera vardagen för elever eller äldre; räddningsorganisationer utgår i sitt arbete mer från en incidentkontrollerande logik dvs, att avhjälpa, där krisen ofta ses som en vardagskris. Detta gör att personalen vid de olika organisationerna förstår samma händelse på olika sätt.

Vid en händelse är det inte ovanligt att de olika organisationerna inte samverkar under krisen utan att var och en gör sitt och anpassar sin verksamhet enbart till händelsen.

Utbildningsfilmer

Projektet har tagit fram utbildningsmaterial i form av sex korta filmer som kan användas vid olika typer av utbildningar och övningar. Filmerna beskriver osäkra situationer vid en skola, förskola, mataffär och ett äldreboende. Materialet är utformat så att det lämpar sig för många olika yrkesgrupper. Filmerna innehåller några frågor som användaren besvarar skriftligt i ett frågeformulär under filmen eller muntligt beroende på hur övningen läggs upp.

Den största skillnaden från traditionella krisövningar är att övningarna i utbildningsverktyget inte visar en utvecklad kris, utan bygger på osäkerhet om vad som kommer att ske. Osäkerhetsmomentet är ändå tillräckligt allvarligt för att skillnader i yrkesgruppers arbetssätt vid kriser ska synliggöras.

Filmerna finns publicerade på MSB:s YouTube-kanal. Länkar till varje film finns här ovan. Skillnaderna mellan version 1 och 2 är att i ena fallet går man in i byggnaden, och i andra fallet stannar man utanför.

Publicerad: 2012-10-12 kl. 14:32 | Senast granskad:2016-01-14 kl. 13:22
Kontakt:
Björn Kerlin Bjorn.Kerlin@msb.se
Sök forskning