Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 
Civilsamhällets respons vid kriser
 

Civilsamhällets respons vid kriser

Tipsa om artikeln
Civilsamhället och frivilliga krafter får en allt större plats i krisberedskap, både i Sverige och internationellt. Syftet med detta forskningsprojekt är att analysera vilka trender och drivkrafter som finns bakom civilsamhällets respons på olika typer av kriser. Detta är viktigt för att öka vår förståelse för när och hur frivilligt engagemang ska uppmuntras.
Fakta

Projekttitel
Civilsamhällets respons vid olyckor och kriser – bistånd eller motstånd?

Projektansvarig forskare
Veronica Strandh, Statsvetenskapliga institutionen,
Umeå Universitet

Tel 0735641892

veronica.strandh@umu.se

www.pol.umu.se

 
Läs mer
Kontakt MSB

Pernilla Hulten
pernilla.hulten@msb.se

 

Det finns både möjligheter men också utmaningar med att inkludera allmänheten och civilsamhället i krisberedskapen. De frivilligas insats under skogsbranden i Västmanland 2014 var exempelvis mycket central och de kunde bidra med viktiga resurser. Oftast förknippar vi allmänhetens respons på olyckor med en stark vilja att hjälpa till. Det finns dock även mer negativa företeelser. Exempelvis blir polis, räddningstjänst och ambulans allt mer frekvent måltavla för hot och våld som stenkastning. Allmänhetens respons kan alltså variera. Oftast drivs de frivilliga krafterna av en tanke om bistånd men ibland även av en tanke om motstånd. 

Projektet fokuserar på följande frågor

  • Vilka former av deltagande har civilsamhället i samband med kriser och katastrofer i internationellt jämförande perspektiv?
  • Vilka trender och drivkrafter går det att identifiera i det svenska civilsamhällets respons till olyckor och kriser?
  • Hur kan förhållandet mellan offentliga aktörers roll i krisberedskap och civilsamhällets frivilliga engagemang analytiskt förstås och förklaras?

Internationellt och svenskt perspektiv på frivillighet i kriser

Det här projektet analyserar civilsamhällets deltagande i kriser både ur ett internationellt och ett svenskt perspektiv. I det första steget undersöks det hur civilsamhället har deltagit vid olika internationella kriser och katastrofer, som exempelvis vid naturkatastrofer i Asien och i USA. Dessa erfarenheter kan utgöra en viktig kunskapskälla och inspiration för diskussioner om hur frivilliga tydligare kan inkluderas i svensk beredskap. I ett andra steg studeras alltså trender och drivkrafter i det svenska civilsamhällets respons på olyckor och kriser. Detta är av stor vikt då frivilliga resurser i Sverige, till skillnad mot många andra länder, haft en relativt undanskymd roll i krisberedskapssystemet.

Viktigt att lyfta fram civilsamhällets egna röster

Det här forskningsprojektet uppmärksammar vikten av att inte enbart prata om civilsamhället utan även med dess aktörer. Därför kommer projektet arbeta med att lyfta fram civilsamhällets egna röster om vilka möjligheter och utmaningar de ser med frivilligt engagemang. Fokusgruppsintervjuer kommer att genomföras med olika frivilligorganisationer, trossamfund, kommuner, länsstyrelser, blåljusmyndigheter och experter och forskare inom områdena krisberedskap, frivillighet och social oro.

Sammantaget leder den internationella och den svenska studien till en ökad kunskap om hur och när frivilligt engagemang ska uppmuntras. Resultaten kan ge direkt effekt genom att ligga till grund för kommande utbildningar, träningar och övningar. Målgruppen för projektet är både krishanteringspraktiker och frivilliga.

Projektet påbörjades i juni 2016 och kommer att avslutas i juni 2018.

Publicerad: 2016-10-04 kl. 10:16
Kontakt:
Johan Berglund Johan.Berglund@msb.se
Sök forskning